<

Gert van Duinen

"Karakter wint van talent, als talent geen karakter heeft."

Docent LO en Leerjaarcoƶrdinator klas 1
e-mail: gvduinen@lauwerscollege.nl
telefoonnummer: 0511-542415