<

Ziekte en afwezigheid

Ziekmelden

Ziekmelden kan telefonisch, ’s ochtends tot 9.00 uur. Op al onze scholen is dat net even anders geregeld:

Buitenpost

Ziekmelden bij Time Out vóór 9.00 uur
Open van 7.30 tot 16.30 uur (lunchpauze van 13.35 - 14.00 uur)
Telefoonnummer (0511) 54 24 15, optie 1

Als uw kind in de loop van de schooldag ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij Time Out. Time Out neemt contact met u op. 

Grijpskerk

Ziekmelden bij de administratie vóór 9.00 uur
Open van 7.30 tot 16.00 uur
Telefoonnummer (0594) 21 25 43

Als uw kind in de loop van de schooldag ziek wordt meldt hij of zij zich af bij coördinator. We nemen dan contact met u op voordat uw kind naar huis gaat. Wilt u ons bellen als uw kind veilig thuis gekomen is? Is uw kind ook de dag erna nog ziek, dan meldt u dit telefonisch bij de administratie.

Kollum

Ziekmelden bij de administratie vóór 9.00 uur
Open van 8.00 tot 16.30 uur
Telefoonnummer (0511) 45 29 00

Als uw kind in de loop van de schooldag ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij de administratie. Is uw kind ook de dag erna nog ziek, dan meldt u dit telefonisch bij de administratie.

Beter melden

Is uw kind weer beter? Geef dan een ingevuld en door u ondertekend betermeldformulier mee naar school om in te leveren bij de administratie. In Buitenpost worden deze formulieren ingeleverd bij Time Out. We verzoeken de formulieren in te leveren voordat de lessen beginnen.

Lesverzuim of verlof

We hebben een registratiesysteem waarin we bijhouden welke leerlingen lessen verzuimen of te laat komen in de les. Via SOMtoday kunt u zien wanneer uw kind lessen mist. Als uw kind vaak te laat komt of spijbelt, informeren wij u hierover. En als het nodig is, schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Door de vinger aan de pols te houden, willen we voorkomen dat leerlingen veel gaan spijbelen.

Soms is er een goede reden dat uw kind de lessen niet kan volgen. Vul dan een verlofformulier in en lever dit in bij de teamleider van uw kind (Buitenpost en Kollum) of mail naar grijpskerk@lauwerscollege.nl (Grijpskerk).

De schoolvakanties gelden voor alle leerlingen. Een leerling kán daarbuiten verlof krijgen, als het beroep van de ouder(s) een normale vakantie onmogelijk maakt. U kunt dit schriftelijk (ruim van tevoren!) bij de teamleider aanvragen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Lesuitval

Leerlingen hebben recht op voldoende lesuren. Daarom proberen we lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk kan dat niet altijd. Als een docent ziek is, neemt een collega de lessen zo veel mogelijk over. Lukt dat niet, dan is er altijd een plek op school waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. 

Als een les uitvalt, melden we dit via de app van SOMtoday (ons leerlingvolgsysteem). In Kollum en Grijpskerk hangt ook een informatiebord waarop de roosterwijzigen zichtbaar zijn. Een aantal keren per jaar is er een verkort lesrooster, omdat de docenten dan andere dingen moeten doen, zoals rapportvergaderingen.