<

Ziekte en afwezigheid

Ziekmelden

Ziekmelden kan telefonisch ’s ochtends tot 9.00 uur. In het zakboekje van de locatie staat precies bij wie dat moet en wat er verder moet gebeuren, ook als een leerling in de loop van de dag ziek wordt.

Afwezigheid

We hebben een registratiesysteem waarin we bijhouden welke leerlingen lessen verzuimen of te laat komen in de les. We informeren de ouders hierover. Het verzuim is ook te bekijken via SOMtoday. Door hier goed op te letten, willen we voorkomen dat leerlingen veel gaan spijbelen.

Natuurlijk zijn er ook wel eens omstandigheden waardoor een leerling niet op school kan zijn of eerder uit een les moet vertrekken. Hier moet vooraf vrij voor worden gevraagd. In de zakboekjes staat precies hoe dat werkt.

Lesuitval

Leerlingen hebben recht op voldoende lesuren. Daarom proberen we lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk kan dat niet altijd. Als een docent ziek is, neemt een collega de lessen zo veel mogelijk over. Lukt dat niet, dan is er altijd een plek op school waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Op uren aan het begin en einde van de dag geven we vrij.

Als een les uitvalt, melden we dit op het informatiebord op school en via de app van SOMtoday (ons leerlingvolgsysteem). Een aantal keren per jaar is er een verkort lesrooster, omdat de docenten dan andere dingen moeten doen, zoals rapportvergaderingen.