<

Schoolkosten

Boeken en leermiddelen

Gratis

De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • project- en tabellenboeken
 • eigen lesmateriaal van de school
 • bijbehorende cd’s en dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft
 • digitaal leermateriaal (de kosten van licenties)

Waar de school geen overheidsbijdrage voor ontvangt zijn de leerlingendevices. Dit leermiddel kan daarom niet gratis verstrekt worden. Zie verder bij Chromebook voor leerlingen.

Waar je wel voor moet betalen 

Ondersteunende leermiddelen, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines, laptop, gymkleding, gereedschap, werkkleding en proefwerkpapier worden niet gratis verstrekt.

Ouderbijdrage

Iedere school ontvangt voldoende geld van de overheid voor het basale onderwijsprogramma. Wij vullen dat programma aan met zaken die wij zinvol en belangrijk vinden voor onze leerlingen. Denk aan een scholierenongevallenverzekering, mediatheekgebruik, drukwerk, begeleidings- en bezinningsmateriaal, culturele activiteiten, examentraining, faalangstreductie en school- & beroepskeuze-faciliteiten.

Voor al deze activiteiten vragen wij aan de ouder/verzorger een bijdrage van 52,50 euro. Deze bijdrage is vrijwillig. De school mag de ouderbijdrage niet verplicht stellen en indien een ouder geen bijdrage kan geven dan heeft dat geen gevolg voor de leerlingen.

Overige kosten

Een overzicht van de andere kosten vind je in het overzicht van de schoolkosten per locatie en kun je hiernaast downloaden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kosten:

 • gebruik van kluisjes
 • klassikaal gebruik van atlassen, woordenboeken en antwoordboeken, proefwerkpapier, verbruiksmaterialen en de boeken in de mediatheek
 • speciale kleding, schoenen en gereedschap voor bepaalde (praktische) opleidingen of vakkencombinaties
 • lasdiploma
 • EHBO-diploma
 • loopbaanoriëntatietraject
 • excursies
 • projectweken
 • culturele activiteiten

Ook voor deze kosten worden bijdragen van ouders/verzorgers gevraagd. En ook hiervoor geldt dat leerlingen gewoon deelnemen aan de activiteiten ook al zijn ouders niet in staat een financiële bijdrage te betalen.

Chromebook voor leerlingen

Om leerlingen goed voor te bereiden op de digitale samenleving is het beleid van het Lauwers College erop gericht dat leerlingen hun weg en positie in de digitale wereld moeten kunnen vinden. Het onderwijs levert daaraan een bijdrage vanuit de principes van collectieve waarden en normen, ontwikkelingskansen en digitale geletterdheid. Daarom heeft het Lauwers College ervoor gekozen voor alle leerlingen het gebruik van een Chromebook vanaf het eerste leerjaar in het leermiddelenpakket op te nemen.

Het Lauwers College heeft de aanschaf van het Chromebook uitbesteed aan The Rent Company. Dit houdt in dat ouders het device aanschaffen en betalen via de webshop van The Rent Company; het bedrijf dat de inkoop, de verzekering en schadeafhandeling van het Chromebook verzorgt gedurende de hele schoolcarrière van de leerling op het Lauwers College.

Ouders kunnen het Chromebook kopen maar huren wordt ook veel gedaan. Met een maandelijkse betaling kan het Chromebook over de hele schoolcarrière worden gebruikt. Met dit aanbod maken we het mogelijk dat ouders hun eigen keus kunnen maken en dat de kosten beheersbaar zijn.

De school garandeert dat de gevraagde aanschaf van een device geen belemmering is voor het volgen van het onderwijs op school. Dit betekent dat ouders voor wie de aangeboden regeling financieel niet haalbaar is, een leendevice krijgen aangeboden. Hierover worden afspraken gemaakt tussen ouders/leerlingen en de school.

Kindgebonden budget

Sommige ouders komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar: het kindgebonden budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders die voor kindgebonden budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit.

Meer informatie over het kindgebonden budget kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.