<

Schoolkosten

Boeken en leermiddelen

Gratis

De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen:

 • leerboeken
 • werkboeken
 • project- en tabellenboeken
 • eigen lesmateriaal van de school
 • bijbehorende cd’s en dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft
 • digitaal leermateriaal (de kosten van licenties)

Waar je wel voor moet betalen 

Ondersteunende leermiddelen, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines, laptop, gymkleding, gereedschap, werkkleding en proefwerkpapier worden niet gratis verstrekt.

Ouderbijdrage

Iedere school ontvangt voldoende geld van de overheid voor het basale onderwijsprogramma. Wij vullen dat programma aan met zaken die wij zinvol en belangrijk vinden voor onze leerlingen. Denk aan een scholierenongevallenverzekering, mediatheekgebruik, drukwerk, begeleidings- en bezinningsmateriaal, culturele activiteiten, examentraining, faalangstreductie en school- & beroepskeuze-faciliteiten. Voor al deze activiteiten vragen wij een vergoeding van 55 euro.

Overige kosten

Een overzicht van de andere kosten vind je in de schoolgids die je hiernaast kunt downloaden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kosten:

 • gebruik van kluisjes
 • klassikaal gebruik van atlassen, woordenboeken en antwoordboeken, proefwerkpapier, verbruiksmaterialen en de boeken in de mediatheek
 • speciale kleding, schoenen en gereedschap voor bepaalde (praktische) opleidingen of vakkencombinaties
 • lasdiploma
 • EHBO-diploma
 • loopbaanoriëntatietraject
 • excursies
 • projectweken
 • culturele activiteiten
 • Chromebooks

Kindgebonden budget

Sommige ouders komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar: het kindgebonden budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders die voor kindgebonden budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit.

Meer informatie over het kindgebonden budget kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.