<

Klachten en misstanden

Heb jij als leerling een klacht over onze school, of hebt u dat als ouder, neem dan contact op met de docent, de mentor/coach, de schoolleiding of het schoolbestuur. Daarnaast kun je of kunt u met klachten terecht bij de ouderraad of de leerlingenraad. Meestal komen we samen tot een goede oplossing.

Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen, dan kan er een formele klacht worden ingediend. Neem in dat geval contact op met de directeur van de desbetreffende school of de vertrouwenspersoon. Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De directeuren en vertrouwenspersonen kunnen vertellen hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat.

Misstanden

Meen je of meent u een misstand te signaleren, kaart dat dan alstublieft zo snel mogelijk aan. De meldroute misstanden en integriteitskwesties legt uit welke route daarbij gevolgd kan worden.