<

Klachten

Heb jij als leerling een klacht over onze school, of hebt u dat als ouder, neem dan contact op met de docent, de mentor/coach, de schoolleiding of het schoolbestuur. Daarnaast kunt u of kun je met klachten terecht bij de ouderraad of de leerlingenraad. Meestal komen we samen tot een goede oplossing.