<

Chromebook op school

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een lichtgewicht laptop waarmee in de Google Cloud wordt gewerkt. Om hier op een veilige manier mee te kunnen werken, maakt het Lauwers College gebruik van G-Suite for Education van Google. De Chromebooks worden hierin beheerd, waarmee tevens wordt voldaan aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). Let wel, een Chromebook is geen Microsoft Windows of Macbook! Er kunnen dus geen programma’s op worden geïnstalleerd. Een Chromebook daarentegen maakt gebruik van apps, vergelijkbaar met een smartphone.

Chromebooks op het Lauwers College

Het beleid van het Lauwers College is dat de leerlingen hun weg en positie in de digitale wereld moeten kunnen vinden, dat het onderwijs daaraan, vanuit de principes van collectieve waarden, ontwikkelingskansen en digitale geletterdheid, een bijdrage dient te leveren.

In het schooljaar 2018-2019 zijn de 1e klassen van de locaties Kollum en Grijpskerk gestart met een nieuw concept van Gepersonaliseerd Onderwijs, oftewel GO!

Het Chromebook zal bij GO dagelijks zowel op school als thuis intensief door de leerlingen worden gebruikt. Het grootste deel van de leerstof zal in een digitale leeromgeving worden aangeboden en daarvoor is het Chromebook onmisbaar.

In Buitenpost werken we met OPM@@T en heeft klas 1 en 2 een Chromebook. Steeds meer schoolvakken hebben ook goede digitale lessen. Waar dat kan, gebruiken we die als aanvulling op de schoolboeken.