<

Teamleider mavo

Profielschets 

Functie: Teamleider mavo
School en locatie: CSG Lauwers College, locatie Buitenpost
Ingangsdatum: 1 juni 2019 of zo spoedig mogelijk daarna
Dienstverband: 0.8 - 1.0 FTE
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband na 1 jaar.
Salaris: Conform vigerende CAO-VO, schaal 12
Extra’s: Eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ontstaan van de vacature

Op de locatie Buitenpost ontstaat de vacature als gevolg van pensionering van de vorige teamleider. De vacature wordt gelijktijdig voor in- en externe kandidaten opengesteld. 

Jouw verantwoordelijkheden

Als teamleider stuur je het team aan dat onderwijs verzorgt aan leerlingen in de mavo afdeling op de locatie Buitenpost. Als teamleider geef je leiding aan bij benadering 20 collega’s. Je hebt een leidende rol in de opbouw van het team met een profiel dat aansluit bij de visie en het ambitieniveau van de locatie. Je bepaalt de hoofdlijnen voor het teamplan en coördineert de dagelijkse werkzaamheden. In je rol als leidinggevende inspireer, stimuleer en coach je de teamleden in hun ontwikkeling en in de ontwikkeling van de afdeling. Ook ben je verantwoordelijk voor de gesprekkencyclus. Je maakt deel uit van de schoolleiding van de locatie Buitenpost. In samenspraak met de locatiedirecteur en 2 collega teamleiders bepaal je de koers voor het te voeren onderwijsbeleid en draag je zorg voor de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het doorvoeren van de afgesproken onderwijsontwikkeling, het inzichtelijk maken van en rapporteren over onderwijsresultaten, het zorgdragen voor een adequaat systeem van leerlingbegeleiding en de toepassing van het kwaliteitszorgsysteem. 

Jouw opdracht en profiel

Je hebt:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Ervaring met leiderschap;
  • Ervaring met verandertrajecten;
  • Ervaring in het onderwijs;
  • Bij voorkeur een onderwijskundige Master behaald of de bereidheid deze te behalen.
  • Een christelijke levensovertuiging en bent bereid en in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van de identiteit van de school.

Als teamleider van het Lauwers College vertaal je missie en visie naar de daaraan gekoppelde locatiedoelen en - plannen naar de werkvloer. Je neemt het team mee richting onderwijs waarbij talentontwikkeling door middel van maatwerk en keuze verder vorm en inhoud krijgt. Een onderwijs vorm, waarbij leerlingen ontdekken wat hun eigen kwaliteiten zijn en deze verder ontwikkelen. Door het verder ontwikkelen van keuze en maatwerktrajecten zal het onderwijs er anders uit gaan zien. Wanneer leerlingen meer regie voeren over hun eigen leerproces vraagt dit van collega’s een meer coachende rol. Als teamleider beschik jij over de vaardigheden om samen met je collega’s te professionaliseren richting de andere rol. Je hebt tools om met de collega’s aan de slag te gaan zodat zij competenties (door-)ontwikkelen voor gepersonaliseerd onderwijs, zoals verschillen tussen leerlingen identificeren, daarop inspelen met een passend aanbod en vaststellen of de beoogde leerdoelen behaald zijn. Het gaat hierbij om het professionele samenspel tussen collega’s en de leidinggevende. Als teamleider geef jij dus gericht inhoud aan het waarmaken van de ambities, passend bij de situatie. Daarnaast geef je mede vorm aan de ontwikkeling van de Nieuwe Leerweg. 

Leiderschap

• Inspirerend onderwijskundig leiderschap
Je geeft geïnspireerd leiding op basis van vertrouwen en respect, geeft ruimte aan medewerkers om het beste uit zichzelf te halen, coacht en stuurt vanuit inhoud en gezag. Je komt met het mavo team tot een gedeelde visie en je formuleert voor de mensen aan wie je leidinggeeft realistische doelen, en stimuleert en coacht hen om het te behalen. Je weet medewerkers de juiste prikkels te geven om de kwaliteit die er is te activeren en te vergroten. Je geeft richting, straalt vertrouwen uit, biedt ruimte, neemt besluiten en stelt concrete onderwijsdoelen. Door cyclisch te werken, werk je voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijs.

 • Verbindend leiderschap
Je bent toegankelijk en geïnteresseerd in wat er speelt binnen de school. Je doordringt de medewerkers ervan dat hun inbreng belangrijk is voor het grote geheel. Je stimuleert samenwerking en uitwisseling van deskundigheid. Je stelt de juiste vragen om mensen verder te helpen en je laat trots zien als anderen excelleren. 

• Organiserend leiderschap
Je weet wat er nodig is om de basis op orde te krijgen en van daaruit verder te werken. Je geeft leiding aan de dagelijkse aansturing, planning en resultaten. Hierbij zorg je voor een voortdurende afstemming van middelen en werkwijzen op medewerkers en relaties binnen de organisatie om zo uiteindelijk een motiverend werkklimaat te bereiken.

• Samenwerkend vermogen
Je organiseert als teamleider voor zowel het team als de organisatie voortdurend onderlinge samenwerking. Je nodigt anderen uit mee te denken over plannen, een bijdrage te leveren aan beleid of een experiment uit te voeren. Je ontwikkelt het ‘lerend organiseren’, het stap voor stap beter worden door systematisch te plannen en te reflecteren op de resultaten en op het proces. 

• Besluitvaardigheid
Je zorgt ervoor dat je voorafgaand aan besluitvorming goed geïnformeerd bent. Je geeft op éénduidige wijze richting aan het team, neemt de leiding op je, zet mensen en middelen zodanig in dat gestelde doelen binnen afgesproken tijd worden behaald. Je houdt anderen en jezelf aan gemaakte afspraken. 

• Persoonlijk leiderschap
Je weet hoofd, hart en handen te verbinden met elkaar. Handelen doe je vanuit (zelf)vertrouwen en (zelf)reflectie. Bewust keuzes maken, is belangrijk voor je. Moedig en krachtig sta je voor waar jij in gelooft en je blijft nieuwsgierig naar de mening van anderen. Je vraagt en geeft feedback. De uitdaging van goed leiderschap is aanpassen waar nodig en dicht bij jezelf blijven waar het kan. 

Procedure werving & selectie 

Informatie

Bij de locatiedirecteur Buitenpost, mevrouw Gretha Dam.
gdam@lauwerscollege.nl  tel. 06 57 31 09 86. 

Solliciteren

Heb je interesse in deze boeiende functie op het Lauwers College te Buitenpost? Mail dan je sollicitatie voor 25 maart 12.00 uur via het onderstaande formulier of rechtstreeks via personeelszaken@lauwerscollege.nl. 

Belangrijke data

1e ronde gesprekken: dinsdag 2 april
2e ronde gesprekken: maandagmiddag 8 april

Bijlagen:

Wie zijn wij, missie en visie van het Lauwers College
FUWA-VO teamleider schaal 12 

Solliciteren