<

Veilig en vertrouwd

Sociale veiligheid

‘Bij ons komt dat niet voor.’ Wat zou het mooi zijn als we dat over het Lauwers College konden zeggen: ‘Bij ons komt het niet voor dat een leerling gepest wordt. Bij ons wordt niet gediscrimineerd of geïntimideerd’. Geen enkele school kan dat 100 procent garanderen, maar we doen er alles aan. En daar zijn we gelukkig sterk in geworden. Omdat wij willen dat onze school een veilige plek voor jou is.

Bij wie kan ik terecht?

Je mentor of coach

Als je gepest wordt, of als je je buitengesloten voelt, praat er dan over met je mentor of coach. Je kunt bij hem of haar terecht. Je mentor/coach zal je helpen. We vragen ouders die vermoeden dat hun kind - of een ander kind - wordt gepest, zo snel mogelijk de school in te lichten. Ook u kunt terecht bij de mentor/coach, de teamleider of de vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersonen

We hebben op iedere locatie interne vertrouwenspersonen, met wie zorgen en problemen besproken kunnen worden. Zij luisteren en gaan samen met de leerling, ouders en/of medewerkers op zoek naar een oplossing. Zo komt ongewenst gedrag boven tafel en kan het aangepakt worden. Ons beleid sociale veiligheid en integriteit helpt ons hierbij. 

Externe vertrouwenspersonen

Daarnaast werken we samen met de huisartsen in Buitenpost en met het Buro Vertrouwenspersonen in Leeuwarden. Het Buro treedt op als externe vertrouwenspersoon en ondersteunt onze interne vertrouwenspersonen.

Privacyreglement

Om ons onderwijs goed te kunnen organiseren, verwerken we gegevens van onze leerlingen steeds meer geautomatiseerd. Wij vinden het belangrijk om dat op een veilige manier te doen. In het privacyreglement leest u hoe we deze gegevens verwerken en hoe we ervoor zorgen dat dat op een veilige manier gebeurt. 

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij als school verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG is een onafhankelijk en deskundig persoon die als taak heeft de school te informeren en adviseren over de omgang met persoonsgegevens. Voor het Lauwers College is dat de heer Stijn Sarneel van de Lumen Group.

Funtionaris Gegevensbescherming 
Dhr. Stijn Sarneel
Lumen Group
Telefoonnummer 06 51 25 42 90
www.lumengroup.nl