<

Nevenfuncties leden raad van toezicht

Kees ten Cate  (voorzitter)

  • Lid bondsraad Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) (nevenfunctie, onbezoldigd)
  • Lid ledenraad NCRV (nevenfunctie, onbezoldigd)
  • Lid ledenraad Rabobank Drachten (nevenfunctie, onbezoldigd)
  • (Gast)lid Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (nevenfunctie, onbezoldigd)

Klaas Groenveld

  • Senoir manager Deloitte Advisory Publieke Sector (hoofdfunctie, bezoldigd)
  • Lid van de Raad van Advies van Ingenieursorganisatie Spidron-WECO (nevenfunctie, onbezoldigd)
  • Voorzitter Academische controllerskring Noord-Nederland (nevenfunctie, onbezoldigd)

Ida van Marion

  • Directeur van de school voor Zorg, Service en Welzijn van ROC Friesland College Leeuwarden (hoofdfunctie, bezoldigd)
  • Lid Raad van Advies platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland) (nevenfunctie, onbezoldigd)