<

Nevenfuncties leden raad van toezicht

Kees ten Cate  (voorzitter)

 • Lid bondsraad Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Lid ledenraad NCRV (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Voorzitter kerkbestuur,  Baptisten gemeente NoordBergum (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Lid ledenraad Rabobank Drachten (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • (Gast)lid Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (nevenfunctie, onbezoldigd)

Jan Folkert Deinum

 • Onderzoeker onderwijs en onderwijsadviseur, Rijksuniversiteit Groningen (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Lid overgangsbestuur CDA afdeling Groningen/Ten Boer (nevenfunctie, onbezoldigd)

Wanda Geertsma

 • Manager afdeling Omgevingszaken bij de provincie Fryslân (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Bestuurslid (secretaris) van Stichting Thomassen-Verkouter (nevenfunctie, onbezoldigd)

Klaas Groenveld

 • Directeur-bestuurder woningcorporatie Accolade (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Commissaris bij ingenieursorganisatie Spidron (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Voorzitter Academische controllerskring Noord-Nederland (nevenfunctie, onbezoldigd)

Anneke van der Schaaf

 • Eigenaar van Strategisch Advies & Reclamebureau Anneke Productions (AP) in Heerenveen (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Lid medezeggenschapsraad Bornego College (nevenfunctie, onbezoldigd)

Willem van der Wal

 • Ouderling van de PKN gemeente Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Voorzitter van Uitvaartvereniging Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Voorzitter van Stichting Begraafplaatsen Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Voorzitter van de cliëntenraad van Bennema State in Hardegarijp (nevenfunctie, onbezoldigd)
 • Voorzitter van Christelijke Stichting Bulgarije Buitenpost (nevenfunctie, onbezoldigd)