<

GMR

Fierder Onderwijs heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit 12 personen. De GMR is gesprekspartner voor het College van Bestuur voor wat betreft strategie en hoofdlijnen voor beleid op bestuurlijk niveau. In de GMR van Fierder Onderwijs zitten collega’s en ouders die voor de fusie plaats namen in de MR-en van de drie scholengemeenschappen. Als er een vacature is voor een lid van de GMR, dan communiceert de GMR hierover. Zijn er verkiezingen nodig, dan worden deze georganiseerd. De agenda en stukken van de GMR staan openbaar gepubliceerd op www.fierderonderwijs.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@fierderonderwijs.nl