<

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers meedenken over onze school. Daarom hebben we verschillende vormen van medezeggenschap.