<

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers meedenken over onze school. Daarom hebben we verschillende vormen van medezeggenschap.