<

Hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken

De kwaliteit van ons onderwijs wordt op verschillende manier bewaakt en getoetst. De Onderwijsinspectie speelt haar rol, we doen mee aan het project Vensters VO én we houden zelf de vinger aan de pols. Zo vragen we regelmatig de mening van leerlingen, ouders en medewerkers over hoe de school het doet. Meestal gaat dat via tevredenheidsonderzoeken, soms laten we extern onderzoek doen.

Scholen op de kaart

Het Lauwers College doet mee aan Vensters VO. Dit project is een samenwerking van onder meer het ministerie, de Inspectie en de VO-raad. Het zet de kwaliteit van iedere individuele school af tegen het gemiddelde van alle scholen in Nederland. Via de website www.scholenopdekaart.nl kun je heel eenvoudig scholen met elkaar vergelijken:

  • Welke niveaus kun je er volgen?
  • Hoeveel procent van de leerlingen slaagt?
  • Wat zijn de eindexamencijfers?
  • Naar welke vervolgopleidingen gaan de leerlingen?
  • Hoe beoordeelt de Onderwijsinspectie de school?
  • Wat vinden leerlingen en hun ouders van de school?

Hiernaast vind je de links naar informatie over onze drie locaties.