<

Leerwegondersteunend onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra zorg en begeleiding nodig om het vmbo-onderwijs te kunnen volgen. Leerlingen met een lwoo-beschikking op het vmbo hebben recht op leerwegondersteuning. Dat noemen we leerwegondersteunend onderwijs, oftewel LWOO.

Als een leerling met een lwoo-beschikking zich aanmeldt bij het Lauwers College nodigen we hem uit voor het lwoo-pro-onderzoek. Dat onderzoek maakt duidelijk of de leerling leerwegondersteunend onderwijs op het Lauwers College kan volgen of beter op zijn plaats is op een school voor praktijkonderwijs.

Meer weten?

Voor vragen over leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of extra begeleiding kan contact opgenomen worden met de zorgcoördinator van het Lauwers College:

Mevrouw A. van Diggelen
tel (0511) 54 24 15
e-mail avdiggelen@lauwerscollege.nl