<

Dyslexie

Jaarlijks stromen er leerlingen met dyslexie of dyscalculie de brugklassen in. Op het Lauwers College krijgen deze leerlingen extra aandacht. De medewerkers hebben samen werken aan de toekomst van leerlingen hoog in het vaandel staan, hier hoort ook de ondersteuning van leerlingen met taal- en rekenproblemen bij.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een pasje voor faciliteiten alsmede een coach toegewezen. Alle eersteklassers doen mee aan het onderzoek naar dyslexie. Om de dyslectische leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden hanteert de school de principes die in het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs staan beschreven. Hieronder is het dyslexieprotocol van het Lauwers College inzichtelijk gemaakt.