<

Begeleiding

Je eigen mentor of coach

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen goed begeleid worden. Daarom heeft iedere klas een mentor/coach. Die zie je wekelijks. De mentor/coach is jouw studiebegeleider en ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders. Als er iets niet goed gaat, helpt de mentor of coach om het op te lossen. In de eerste klas komt de mentor/coach bij je thuis om kennis te maken met je ouders. En natuurlijk zijn er regelmatig ouderavonden, waarin je mentor/coach aan je ouders vertelt hoe jij het doet op school. 

De decaan helpt je kiezen

Als je bij ons op school begint, start je met een breed vakkenpakket. Maar op een gegeven moment moet je gaan nadenken welke vervolgopleiding je wilt gaan doen. Dan moet je kiezen voor vakken of profielen die daarbij passen. Onze decanen helpen je dan om de juiste keuze te maken. 

Extra begeleiding

Soms heb je wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat je het lastig vindt om je huiswerk te maken, omdat je thuis problemen hebt of last hebt van faalangst. Ook dan staan we voor je klaar, met:

  • huiswerkbegeleiding
  • extra hulp bij dyslexie
  • extra hulp bij dyscalculie
  • faalangst- en weerbaarheidstrainingen
  • leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) op onze school in Kollum

Je mentor of coach kan je helpen om de juiste hulp te vinden.

Daarnaast heeft iedere school van het Lauwers College een zorg(advies)team. Dat bestaat uit medewerkers van de school zelf, van de GGD, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, politie en jeugdzorg. Het team komt eens in de zes weken bijeen om problemen te helpen voorkomen of oplossen. Als we je willen bespreken in het team, vertellen we dat natuurlijk aan jou en je ouders.

Het Lauwers College werkt ook mee aan de Digitale Verwijsindex Friesland. Dit is een hulpmiddel om de hulpverlening in een gezin af te stemmen. Elke inbreng in de Verwijsindex bespreken we eerst met jou en je ouders.

Meer weten?

Misschien willen jij of je ouders meer weten over onze begeleiding, leerwegondersteunend onderwijs, ondersteuningsarrangementen of hulplessen. Neem dan contact op met onze ondersteuningscoördinator Marije Bijma-Pasma. Haar gegevens vind je hiernaast.

Het aanbod in begeleiding kan verschillen per school. Informeer gerust naar de mogelijkheden die er zijn op jouw school.