<

Voorlichting gymnasium

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs heeft uw zoon/dochter tezamen met het rapport een brief meegekregen met daarin een (voorlopig) gymnasiumadvies. Op woensdag 6 april aanstaande houden wij een speciale voorlichtingsbijeenkomst over het gymnasium. De talen Grieks en Latijn worden gegeven vanaf de tweede klas. Op het gymnasium leert de leerling niet alleen over de Grieken en de Romeinen, maar krijgt hij/zij ook oog voor het verband tussen de klassieke cultuur en  onze huidige samenleving.

Met dit schrijven nodigen wij u van harte uit om deze avond, tezamen met uw zoon of dochter, bij te wonen. Het programma wordt verzorgd door mevrouw Provily, docente klassieke talen en mevrouw Artemenko-Donker, teamleider vwo.

19.00 uur            - inloop.
19.15 uur            - opening korte inleiding.
19.45 uur            - presentatie over het gymnasium, de vakken Grieks en Latijn.
20.15 uur            - gelegenheid om vragen te stellen.
20.30 uur            - afsluiting.

Wilt u zich vóór 4 april via onderstaand formulier opgeven voor deze informatieavond?
Uw zoon/dochter is uiteraard ook van harte welkom. 

Met vriendelijke groet,

Willie Artemenko-Donker, teamleider vwo