<

Aanmelden ouderavond pilot klas 1

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u graag informeren over alles wat met onze onderwijsvernieuwing, de pilot in klas 1, te maken heeft. Daarom nodigen wij u uit voor de ouderavond op donderdag 10 januari a.s. in de zitkuil van het schoolgebouw aan De Hoefslag. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.
De avond start om 19.30 uur.

U wordt op deze avond in het algemene gedeelte ingelicht over de gang van zaken tijdens de pilot. Na de pauze gaat u met de coaches mee. Zij zullen vertellen over hun coachende rol tijdens de pilot.  

Aangezien wij erg enthousiast zijn over onze onderwijsvernieuwing en u vast erg nieuwsgierig bent, zouden wij uw bezoek erg op prijs stellen.

Wilt u via het onderstaande formulier aangeven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen?

Bij voorbaat hartelijk dank en wij verwelkomen u graag op donderdag 10 januari!

Met vriendelijke groet,

L. Brouwer                                                                   W. Donker
teamleider havo 1 t/m 5                                                teamleider vwo 1 t/m 6

Aanmelden ouderavond pilot klas 1