<

Aanmelden ouderavond klas 3

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de eerste algemene ouderavond van dit schooljaar op donderdag 4 oktober a.s. De ouders/verzorgers van de leerlingen van mavo worden in het Junior College verwacht. De ouders/verzorgers van de leerlingen van havo en vwo worden in de zitkuil van de school verwacht. De koffie/thee staat voor u klaar vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur.

U wordt op deze avond in het korte plenaire gedeelte geïnformeerd over een aantal algemene schoolzaken. Hoofdbestanddeel van deze avond is echter het gedeelte na de pauze met de mentor. U kunt kennismaken met de mentor en u krijgt specifieke informatie die voor u van belang kan zijn.

Voor de volledigheid informeren wij u nu al dat er op donderdag 24 januari nog een keer een algemene ouderavond belegd zal worden. Bij die gelegenheid zult u geïnformeerd worden door de decaan over de keuzemogelijkheden voor uw kind na klas 3. Voor deze avond krijgt u t.z.t. een nieuwe uitnodiging.

Wilt u via het onderstaande formulier aangeven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen?

Bij voorbaat hartelijk dank en wij verwelkomen u graag op donderdag 4 oktober!


Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding
W. Donker en L. Brouwer

Aanmelden ouderavond