<

Aanmelden ouderavond mavo 4, havo 5 en vwo 6

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de ouderavond op woensdag 19 september a.s. in de zitkuil van de school. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur.

Het komende schooljaar doet uw zoon/dochter eindexamen en deze avond zal dan ook in het teken staan van het naderende eindexamen en de daaropvolgende studie.

Tijdens het algemene gedeelte zullen wij u informeren over de gang van zaken in het examenjaar. Na de pauze kunt u onder leiding van de mentor van uw zoon/dochter van gedachten wisselen over het examentraject en wat daar zoal bij komt kijken.

Wilt u via het onderstaande formulier aangeven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen?

Bij voorbaat hartelijk dank en wij verwelkomen u graag op woensdag 19 september!

Met vriendelijke groet,

C. van der Meer                        L. Brouwer                                     W. Donker
a.i. teamleider mavo 1 t/m 4      teamleider havo 1 t/m 5                 teamleider vwo 1 t/m 6

Aanmelden ouderavond