<

Aanmelden ouderavond klas 2

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de eerste algemene ouderavond van dit schooljaar op donderdag 18 oktober a.s. in de zitkuil van het schoolgebouw aan De Hoefslag. De koffie/thee staat voor u klaar vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur.

Wij vinden het belangrijk om het contact tussen school en ouders optimaal te laten verlopen. We zijn verbonden met elkaar in onderwijs en opvoeding en u speelt een belangrijke rol in de onderwijscarrière van uw kind. Wij stellen uw aanwezigheid dan ook bijzonder op prijs.

In het gedeelte voor de pauze krijgt u algemene informatie over het Lauwers College. Na de pauze gaat u met de mentor van uw zoon/dochter naar een van de lokalen. Daar krijgt u verdere informatie over schoolzaken en daarnaast kunt u in gesprek met de mentor ervaringen en vragen met betrekking tot uw kind en ons onderwijs uitwisselen.

Wilt u via het onderstaande formulier aangeven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen?

Bij voorbaat hartelijk dank en wij verwelkomen u graag op donderdag 18 oktober!

Met vriendelijke groet,

Locatieleiding Lauwers College Buitenpost

M. van der Schaaf, teamleider mavo
L. Brouwer, teamleider havo
W. Donker, teamleider vwo

Aanmelden ouderavond