<

Aanmelden ouderavond klas havo 4 en vwo 4 & 5

Geachte heer/mevrouw,

Nu uw zoon of dochter een nieuwe fase van zijn/haar schoolloopbaan is ingegaan of het vorig schooljaar ingegaan is, willen wij u ook graag informeren over alles wat met de tweede fase te maken heeft.
Daarom nodigen wij u uit voor de algemene ouderavond havo-4/vwo-4/5 op woensdag 10 oktober a.s. in de zitkuil van het schoolgebouw aan De Hoefslag.
De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur. De avond start om 19.30 uur.

U wordt op deze avond in het algemene gedeelte ingelicht over de gang van zaken op school, de tweede fase en de rol van het decanaat.
Na de pauze kunt u kennis maken met de mentor van uw zoon/dochter en krijgt u specifieke informatie die voor u van belang kan zijn.

Gezien uw belangrijke rol in de begeleiding van uw zoon/dochter gedurende de komende schooljaren, zouden wij uw bezoek erg op prijs stellen.

Wilt u via het onderstaande formulier aangeven of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen?

Bij voorbaat hartelijk dank en wij verwelkomen u graag op woensdag 10 oktober!


Met vriendelijke groet, 

L. Brouwer                                                                   W. Donker
teamleider havo 1 t/m 5                                                teamleider vwo 1 t/m 6

Aanmelden ouderavond