<

Winners FeRstival 15 december

Buitenpost, 18 december 2017

In boppeslach hjoed op it Hearrenfean!
It 75ste FeRstival wie feestlik en tige spannend!
It nivo wie hiel heech mar de froulju hawwe goed harren bêst dien:
Annet twadde fan de Toppers en Marije fjirde fan de Starters.

Geweldich!