<

Watertap voor gezonde levensstijl

Buitenpost, 16 september 2019

Op de locatie Buitenpost van het Lauwers College is maandag een watertappunt officieel in gebruik genomen. Met de watertap wil de school een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl van kinderen. 

De openingshandeling van de watertap werd verricht door wethouder Margreet Jonker van de gemeente Achtkarspelen. Jonker vindt het geweldig dat het Lauwers College deze stap heeft genomen. De watertap sluit naadloos aan op het beleid van de gemeente in de strijd tegen overgewicht. ,,Dat is nodig. De mensen - ook jongeren - zijn over het algemeen te zwaar”, aldus de wethouder.

Het Lauwers College is al langere tijd bezig met het stimuleren van een gezonde levensstijl. Sinds vorig jaar heeft de school in Buitenpost de beschikking over een gezonde schoolkantine. Hier is ‘Brainfood’ verkrijgbaar, dat voldoet aan de normen van het Voedingscentrum. Ook is het gehele schoolterrein inmiddels rookvrij gemaakt.

De watertap, die in de aula staat, moet de leefstijl van de leerlingen een volgende gezonde impuls geven. Het Lauwers College hoopt dat de scholieren voortaan niet meer naar de supermarkten gaan om blikjes suikerhoudende frisdrank te halen. Frisdrank geldt als een van de grootste dikmakers. 

Dat is niet het geval met water. Integendeel. Daarnaast is water heel goed voor de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam, stelt docent Yvonne Kuipers. ,,We willen met de watertap een signaal afgeven. We vinden het belangrijk dat kinderen prettig in hun vel zitten. Hoe gezonder ze zijn, hoe beter.” Het Voedingscentrum adviseert kinderen om één tot anderhalve liter per dag te drinken; het liefst water en een beetje melk.

Een deel van de leerlingen van het Lauwers College in Buitenpost gebruikte voor de komst van het tappunt water ook al als dorstlesser. Daarbij werd het water gehaald uit de fonteintjes in de toiletgedeelten van het gebouw aan de Hoefslag. Dat is vanuit hygiënisch oogpunt niet ideaal, weet de school. Toch weerhield het grote groepen er niet van daar hun flessen te vullen, getuige de soms lange rijen die bij de kranen stonden.

In de komende periode gaat het Lauwers College in Buitenpost nog meer aandacht besteden aan een gezonde levensstijl. Zo wordt er vanaf dit cursusjaar in de klassen één tot en met drie in lessen op diverse manieren ingezoomd op allerhande aspecten, waaronder voeding, drinken, en bewegen. Daarbij wil de school waken voor betutteling. ,,Positiviteit is de insteek”, aldus Kuipers. ,,Goed voor jezelf zorgen vormt de rode draad.”

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het watertappunt kregen alle leerlingen een fraaie bidon met het logo van het Lauwers College. De flessen werden meteen in grote getale gevuld. ,,Water werkt best wel goed tegen de dorst”, aldus een leerling bij het tappen. ,,En dat het gezond is, is mooi meegenomen.”