<

Voorstelling klas 2 "Live Your Story"

Buitenpost, 13 maart 2023

Leerlingen van klas 2 hebben op 6 en 7 maart een voorstelling bijgewoond van theatergroep ‘live your story’. In het programma ‘UIT’ namen ze de leerlingen mee in een aantal scenes die te maken hebben met

  1. groepsdruk,
  2. verdovende middelen gebruiken om je gevoel maar even uit te kunnen schakelen
  3. nee durven zeggen als je geen verdovende middelen wilt gebruiken
  4. zorgen voor elkaar als je merkt/ weet dat iemand wel gebruikt

Leerlingen werden meegenomen in het verhaal door snel opeenvolgende scenes die bestonden uit dialogen, muziek en beweging.

De workshops na afloop bestonden uit:

-          een activiteit: ga staan als je …. Bijvoorbeeld: ga staan als je wel eens spijt hebt gehad van iets wat je gedaan hebt. Of: ga staan als je wel eens verdovende middelen hebt gebruikt. Vervolgens werd doorgevraagd, maar was het ook goed om te zeggen dat je geen antwoord wilde geven.

-          Casus: er werden vier casussen besproken wat je zou kunnen doen in een bepaalde situatie. Deze werden vervolgens nabesproken. Bijvoorbeeld: wat moet je doen als een goeie vriendin van je vertelt dat je geblowd hebt, maar die vriendin geeft tegelijk aan dat je dit niet mag doorvertellen aan haar ouders. Advies hierbij was dat het dan toch verstandig is om hulp in te schakelen en om erover te praten, eventueel eerst met je mentor of vertrouwenspersoon.

-          Vragen stellen aan de acteurs: alle vragen die nog overgebleven zijn bij leerlingen konden worden gesteld, zoals: welke scene van de voorstelling kwam het meest dichtbij? Of: heeft iemand van jullie ervaring met iemand die in de gevangenis gekomen is vanwege het gebruik van verdovende middelen?

In alle gevallen, zowel in de voorstelling als in de workshops, werd duidelijk dat het heel verstandig is om in alle situaties te bespreken wat je hoort of meemaakt. Tegelijk geeft de volgende zin uit de voorstelling ook een van de boodschappen weer: “Je bent de baas in eigen lijf en in je eigen hoofd. Dus volg niet wat een ander zegt, maar waarin jij gelooft”

Een aantal leerlingen gaf na afloop aan al lang te weten dat je geen drank & drugs moet nuttigen, maar ze zagen ook wel weer het nut in van de gekke manier waarop de tips betreffende verdovende middelen naar voren werden gebracht.

Gerwald de Boer