<

Vlotte overstap naar havo op Lauwers College met mavo+

Buitenpost, 21 juli 2022

Binnen een jaar switchen van de mavo naar de havo. Dat is mogelijk op het Lauwers College in Buitenpost met het mavo+-programma. De methode is succesvol en werpt de nodige vruchten af, zo blijkt. ,,Sommige leerlingen hebben meer in huis en kunnen de stap naar de havo maken. Die kans willen we hen bieden.”

Bij het mavo+-programma volgen de eerstejaarsleerlingen tijdens de lessen in hun eigen klas een aantal vakken op havo-niveau. Het gaat daarbij om Nederlands, Engels en wiskunde. Naast de stof die de brugklassers voor deze kernvakken krijgen aangereikt, zorgt het Lauwers College ook voor extra coaching. ,,Daarbij helpen we de leerlingen hoe ze zélf antwoorden kunnen vinden op vragen die ze hebben en het beste kunnen omgaan met lastige dingen die ze tegenkomen”, aldus mavo+-coördinator Ditmer Lesterhuis.

De leerlingen die meedoen aan het mavo+-programma van het Lauwers College, hebben op de basisschool een mavo-advies met een plusprofiel gekregen. De ouders/verzorgers kunnen hun zoon of dochter voor het traject aanmelden. In het afgelopen cursusjaar deden ruim tien leerlingen mee aan het mavo+-programma. Acht van hen maakten uiteindelijk de overstap naar de havo, een leerrichting die ook op het Lauwers College in Buitenpost wordt aangeboden. Een deel deed dat al gedurende het eerste jaar. In april, na het tweede rapport, sloten ze aan bij een havo-klas.

Twee van de leerlingen die al in het voorjaar doorstroomden, zijn Jinthe van der Veer en Emma Tolsma. Het meedoen aan mavo+ is hen uitstekend bevallen. ,,Ik had als doel om de havo te bereiken. Die kans was er met mavo+. Ik heb mijn doel nu al bereikt”, zo glimlacht Jinthe. Ook voor Emma, die later dierenarts wil worden, was het mavo+-programma een prachtige optie om haar ambities invulling te geven. ,,Ik wil hier op school zo hoog mogelijk eindigen”, vertelt ze over haar plannen.

Bij de lessen Nederlands, Engels en wiskunde op havo-niveau heeft de school voor goede ondersteuning gezorgd, vinden Jinthe en Emma. ,,Soms was het wel een beetje zoeken om de juiste weg te vinden. Maar je kon altijd vragen stellen en de begeleiding was prima.” Wiskunde was voor beiden best wel pittig om zich de materie met een hogere moeilijkheidsgraad eigen te maken. Nederlands en Engels leverden minder problemen op. Om ’s werelds grootste taal te leren, is het aan te bevelen om bijvoorbeeld bij series of films de ondertiteling uit te zetten, geven Jinthe en Emma als tip. ,,Dat helpt wel.”

Dat een leerling zelf actief op zoek gaan naar oplossingen om hobbels te overwinnen, is ook een van de belangrijke aspecten van het mavo+-programma, stelt Lesterhuis. ,,We kijken niet alleen naar de cijfers. Ook de studiehouding is belangrijk en er moet een zekere nieuwsgierigheid zijn”, benoemt de coördinator nog een aantal andere criteria. Voor het komend cursusjaar wordt het mavo+-pakket trouwens uitgebreid met een extra vak. ,,Geschiedenis komt er bij”, vertelt Lesterhuis. ,,Dat is een weloverwogen keuze, om iets heel anders toe te voegen dan de al bestaande vakken.” 

Lesterhuis vindt het superknap dat mavo-leerlingen al in of na hun eerste jaar op de middelbare school de overstap naar de havo maken. Maar wanneer een doorstroom uiteindelijk niet tot de mogelijkheden behoort, is dat allerminst erg, vindt de docent Nederlands die na de zomervakantie ook leerjaarcoördinator voor de brugklassers wordt. ,,We willen graag de talenten van een leerling tot bloei laten komen. Of dat nu op de mavo is of op de havo, dat maakt niet uit.”

Jinthe en Emma voelen zich na drie maanden thuis op het hogere niveau en hebben volop hun draai gevonden in hun nieuwe omgeving. ,,De eerste twee weken was het even wennen”, aldus de beide meiden. ,,Daarna ging het goed. We hebben het gevoel dat we al heel lang in deze klas zitten.”