<

4e klas mavo LC Kollum ronden ‘gewoon’ hun PWS af

Kollum, 9 april 2020

Eindelijk was het zover, de vierde klas mavoleerlingen van het Lauwers College Kollum mochten hun eindpresentatie over hun profielwerkstuk geven. De docenten waren blij verrast over het hoge niveau van de online presentaties, de inventiviteit van de leerlingen en de mate van inzet die leerlingen hebben getoond om een noemenswaardige presentatie neer te zetten in deze bijzondere periode van thuiszitten.

Het profielwerkstuk (PWS) gaat over een onderwerp dat belangrijk is in de samenleving of te maken heeft met de vervolgopleiding en de beroepenwereld die bij het profiel van de leerling past.

Het doel van het PWS is om leerlingen op een zelfstandige manier onderzoek te laten doen en om ze te leren om de uitkomsten van een onderzoek te vertalen en onderbouwen naar een eigen conclusie en mening.

Al weer vele maanden geleden begonnen de vierdeklassers aan hun PWS en enkele weken voor de corona uitbraak in Nederland werd van ieder groepje het schriftelijke deel goedgekeurd door de begeleidende vakdocent. Normaal gesproken zouden de uitkomsten van het schriftelijk deel klassikaal worden gepresenteerd aan de klasgenoten en een groep docenten. Maar nu liep dat toch even anders,  de leerlingen moesten nu in tweetallen hun presentatie via een meeting m.b.v. Internet gegeven aan vier beoordelende docenten.

De presentaties waren inhoudelijk erg sterk en qua presentatie ook zeer divers, zo waren er presentaties over de rol van techniek: ‘Wat heeft techniek veranderd aan sport?’, ‘Hoe bouw je een boot?’ en ‘Hoe helpen apparaten bij revalideren?’. Ook was er een presentatie over ‘De invloed van slechthorendheid op het sociale leven?’. Erg actuele onderwerpen waren ‘Wat voor gevolgen ontstaan door het teveel aan stikstof in Nederland?’ en ‘Hoe veilig is het internet?’

De docenten waren verheugd over het niveau van presenteren door de leerlingen, er waren zelfs presentaties waarbij de docenten het idee hadden te luisteren naar experts. 1 tweetal had een compleet tijdschrift gemaakt, ook waren er PowerPoints, flyers, interviews, posters en infographics te zien.

Na de presentaties moesten de leerlingen nog enkele zenuwslopende minuten wachten op de uitslag, maar al snel kwam het verlossende woord van de docenten. Op 1 tweetal na kan iedereen nu al opgelucht ademhalen. Het PWS is afgerond! Tijd voor feest en taart als we met de hele club weer bij elkaar op school zijn.