<

Verkeerseducatie klas 2

Buitenpost, 8 november 2023

Op 1 november vonden voor alle tweede klassen verkeerslessen plaats. Deze werden georganiseerd door Team Alert en heette ‘The Battle’. Iedere groep werd bij binnenkomst ingedeeld in een ‘team blauw’ en een ‘team rood’. Deze teams namen het tegen elkaar op over de meeste kennis van verkeersregels. Zo moest er, zodra het stoplicht op groen ging, gerend worden naar een knop om het juiste antwoord op een vraag te geven. Er werden vragen gesteld als: ‘wie krijgt een boete als je met z’n drieën naast elkaar fietst?’ Of: ‘hoe hoog is de boete als je doorrijdt bij een zebrapad?’

In een andere spelvorm moesten leerlingen een verkeerssituatie uitbeelden als fietsen met je telefoon in de hand en het andere team moest dat raden. Als laatste onderdeel moesten leerlingen één verkeerssituatie beschrijven die ze voor zichzelf wilden verbeteren. Ook moesten ze aangeven op welke manier ze dachten zich hieraan te kunnen houden.

Kortom. Aan de hand van leuke spelvormen werd leerlingen verduidelijkt wat de verkeersregels zijn en hoe we met elkaar om moeten gaan in het verkeer.