<

Vergeving en herstel tijdens Paasviering

Grijpskerk, 24 maart 2016

De leerlingen van klas 3 HV hebben in een onderhoudend toneelstuk de Paasgedachte van vergeving
en herstel  aan hun medeleerlingen duidelijk gemaakt. 
De paasgedachte is vervolgens in praktijk gebracht doordat alle leerlingen een groene
herstelkaart hebben gekregen waarmee ze om vergeving kunnen vragen bij een overtreding (gele kaart). 
De begeleiders Lieuwe Bijleveld, George Stavorinus en Christina de Boer kunnen met trots en tevredenheid terug zien op deze paasviering.