<

Veel belangstelling voor informatiemarkt over vervolgonderwijs op Lauwers College

Buitenpost, 5 december 2019

Woensdagavond 27 november vond op de locatie Buitenpost de jaarlijkse informatiemarkt plaats over vervolgonderwijs. Met ongeveer vierhonderd bezoekers was de markt wederom drukbezocht. Bijna zestig voorlichters van de zeven mbo’s, drie hbo’s en universiteiten uit Leeuwarden en Groningen waren aanwezig. Zij konden de vele aanwezige leerlingen en hun ouders en verzorgers informeren over opleidingen die zij aanbieden. Bovenbouwleerlingen informeerden vooral naar de opleidingen, terwijl leerlingen uit klas 3 meer vragen hadden over vakken en profielen.

Ook over andere onderwerpen was informatie te verkrijgen, zoals defensie (beroepen en opleidingen) en AFS (highschool en tussenjaar buitenland). Dit jaar waren er voor het eerst ook twee studentenverenigingen. Studentenverenigingen Bernlef (Friese studentenvereniging) en Navigators (Christelijke studentenvereniging) gaven uitleg over wat zij kunnen betekenen voor studenten tijdens hun studententijd.

Bijzonder was dit jaar de aanwezigheid van @Havo. Het Lauwers College is dit jaar gestart met een project om leerlingen die de overstap van mavo/vmbo-tl naar havo willen maken extra goed te begeleiden. Zowel in het voortraject (hoe kies je en hoe ben je zo goed mogelijk voorbereid) als wanneer leerlingen eenmaal in havo-4 zitten worden ze door @Havo-coach Marco Veenstra extra begeleid op het gebied van planning, studievaardigheden en andere zaken waar leerlingen aan moeten wennen. De eerste ervaringen zijn positief te noemen.

Deze grote markt werd wederom erg druk bezocht. Dit had als resultaat dat voorlichters het soms zo druk hadden, dat leerlingen, ouders en verzorgers moesten wachten. Het was erg positief om op deze manier de betrokkenheid van ouders bij de studiekeuze van hun kind te merken. Goed kiezen is tenslotte een proces waarin ook ouders en verzorgers een belangrijke rol spelen.