<

VECON business School ‘’Marketing’’ en ‘’Culturele hoofdstad Friesland’’

Buitenpost, 18 april 2019

In havo 3 en vwo 3 gaat het Lauwers College Buitenpost aan de slag met een project “Marketing”. Onze leerlingen leren tijdens dit project een product te vernieuwen om zoveel mogelijk te verkopen.  

Wij hebben Lieuwe Krol, hoofd marketing van Culturele hoofdstad Friesland bereid gevonden om zijn visie op marketing met ons te delen. Op maandag 15 april tijdens het 8e en 9e lesuur heeft hij een presentatie gegeven over productinnovatie en het aanboren van nieuwe markten.

Na de meivakantie hebben onze leerlingen vier weken de tijd om marktonderzoek te doen en aan hun project te werken. Tijdens de vaklessen economie van 3 tot en met 7 juni zullen alle leerlingen hun bevindingen presenteren.

Het beste groepje van elke klas gaat naar de finale ronde van 13 juni. Zij presenteren hun project nogmaals, maar deze keer aan alle havo 3 en vwo 3 leerlingen. Een enthousiaste edoch strenge jury, bestaande uit Lieuwe Krol, Meindert van der Hoek (docent economie) en Marco Veenstra (docent economie) zal de presentaties beoordelen en stelt een spetterende prijs beschikbaar voor de winnaars.

Die prijs is natuurlijk de moeite waard, maar daarnaast zijn de onderzoeksvaardigheden die met dit project geleerd worden erg belangrijk voor het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Vooral dit laatste is het speerpunt van het Lauwers College in Buitenpost en we hopen in de toekomst met meer regionale ondernemers samen te werken.

Hartelijke groeten,

Meindert en Marco