<

Toenemende bespaarprikkels op Lauwers College

Lauwers College, 18 februari 2019

Het klimaat krijgt een steeds prominentere plek op scholengemeenschap Lauwers College. Voor de leerlingen is bij de milieu- en energievraagstukken een actieve rol weggelegd. ,,Het gaat om hún toekomst.”

In de afgelopen jaren heeft het Lauwers College - met vestigingen in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk - al diverse stappen gezet als het gaat om duurzaamheid. ,,Daarbij is ook een bewustwordingsproces op gang gekomen”, aldus teamleider en initiator Meindert van der Schaaf. Het Lauwers College vindt het belangrijk om ‘met z’n allen’ iets te doen voor het klimaat en het milieu. ,,Als school hebben we hier een taak in.”

Het project Energy Challenges, waar het Lauwers College zich vorig cursusjaar bij aansloot, zorgde eveneens voor een boost. Bij Energy Challenges worden jongeren uitgedaagd om slim met energie om te gaan. Onder leiding van coach en techniekdocent Jelle Hoogterp ging een groep van twaalf eerstejaarsleerlingen van de locatie Buitenpost voortvarend aan de slag met besparing en duurzaamheid. Alle inspanningen van de Energizers resulteerden zelfs in een eerste plaats van de scholencompetitie in het Noorden.

In het kader van Energy Challenges was astronaut en wetenschapper André Kuipers twee keer in Buitenpost om zijn visie op duurzaamheid te geven. ,,Het waren geweldige bijeenkomsten met een zeer duidelijk verhaal”, blikken Van der Schaaf en Hoogterp terug op de presentaties. De boodschap van Kuipers was dat ‘we samen écht iets kunnen doen om de aarde weer gezond te maken’.

Aan dat proces wil het Lauwers College graag haar steentje bijdragen. Het is de bedoeling dat het klimaat op elk vakgebied aan de orde komt. Groene investeringen die de school al heeft gedaan, zijn de aanleg van een complete zonne-energiecentrale op de school in Buitenpost en de aanschaf van een elektrische auto. Ook heeft het Juniorcollege er de beschikking over een zogeheten KWO-systeem (koude- en warmteopslag).

De maatregelen hebben er - mede - toe geleid dat de locatie Buitenpost van het Lauwers College behoort tot de schoolgebouwen in Nederland waar het minste energieverlies per vierkante meter is. Dit staat in een rapport over het energieverbruik van het onderkomen aan De Hoefslag. De uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd in het kader van Energy Challenges, werden donderdag gepresenteerd. ,,Wij zijn verrast door het positieve nieuws. Maar we zijn er nog lang niet”, aldus stafdirecteur Dick Boersma, die onder meer het beheer van de gebouwen in portefeuille heeft.

Met een aantal aanbevelingen uit het rapport gaat de school direct aan de slag. Het vervangen van alle lampen door ledverlichting wil het Lauwers College uiterlijk in 2023 gerealiseerd hebben. Daarnaast worden de grootste energielekken meegenomen in het nieuwe meerjarig-onderhoudsplan. Ook zal bij de vervanging van de cv-installatie worden bekeken in hoeverre duurzame, niet-fossiel afhankelijke elementen kunnen worden toegepast.

Door het beleid van de school én de deelname aan het Energy Challenges hebben de leerlingen al de nodige prikkels gekregen om een bijdrage te leveren aan het milieu. Er wordt bij het verlaten van lokalen gelet op het uitschakelen van de verlichting, computers en beamers, geeft Van der Schaaf glimlachend een voorbeeld aan. Thuis zijn leerlingen eveneens scherp op het energieverbruik. ,,Dat is mooi om te constateren. We gaan er met z’n allen voor. Met een paar kleine dingetjes kun je heel veel doen.”

Foto-onderschrift:

Dick Boersma (tweede van links) krijgt het rapport uit handen van energieadviseur Hielke Koning. Van links naar rechts kijken locatiedirecteur Gretha Dam, Meindert van der Schaaf, Harry van Ommen (Energy Challenges) en Jelle Hoogterp toe.