<

Theater Smoar

Buitenpost, 8 oktober 2019

Theater Smoar

Op 7, 8 oktober was en 29 oktober is theater Smoar met de voorstelling De la Noya bij ons op het Lauwers College te gast. De voorstelling is bedoeld voor alle derde klassen en neemt een blokuur in beslag.

De voorstelling gaat over alcoholgebruik en groepsdruk en laat zien wat er kan gebeuren als de groep je verleidt tot gedrag dat je eigenlijk niet wilt. Na de voorstelling wordt met de leerlingen het gesprek aangegaan, om ze bewust te maken van hun eigen rol en ze handvatten te geven hoe ze om kunnen gaan met groepsdruk.

Leerlingen in de derde klassen zijn meestal nog niet in aanraking gekomen met verleidingen als alcohol en drugs, maar komen wel dichterbij de leeftijd waarop dit zou kunnen gebeuren. Met deze voorstellingen willen we bijdragen aan het weerbaarder maken van onze leerlingen waar het gaat om alcohol, drugs, maar ook gamen. Bewustwording draagt bij aan het maken van verstandige keuzes in de toekomst.

Voor ouders die ook graag de voorstelling willen bekijken is er een speciale ouderavond georganiseerd op 16 oktober. Na de voorstelling wordt onder deskundige begeleiding van VNN gesproken over hoe ouders het gesprek met hun zoon/dochter aan kunnen gaan over deze thema’s, zonder zeurend of belerend te zijn.