<

Terugblik van een geslaagde introductieweek

Buitenpost, 7 oktober 2019

De brugklassers van het Lauwers College zijn na de zomervakantie gestart met een introductieweek: voor de nieuwe leerlingen een heel ‘spannende’ week.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen op school, startten we deze week op dinsdag met een gezamenlijke centrale opening voor alle brugklassers. De leerlingen werden welkom geheten op het Lauwers College. Ze maakten kennis met hun leerjaarcoördinator en hun coaches. Na de centrale opening gingen de brugklassers de rest van de dag met de coaches op pad.
De coach is erg belangrijk en begeleidt de leerlingen gedurende het hele schooljaar. Tijdens deze eerste dag stonden de volgende thema’s centraal: kennis maken met elkaar, de klas, de coach en de school. De coach gaf informatie en er waren leuke kennismakingsspellen/-activiteiten. Ook is er een speurtocht gehouden door de school, waardoor de leerlingen kennismaakten met het gebouw.

De woensdag hebben de leerlingen les gevolgd volgens het rooster. Ze hebben deze dag kennis gemaakt met verschillende vakken en docenten. Deze dag was er ook een moment met de coaches. Tijdens dit moment was er ruimte voor vragen en voor het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast konden de coaches de brugklassers voorbereiden op en informeren over de volgende dag.

Om elkaar en de klas beter te leren kennen en om de groepsvorming te ondersteunen, werd er op de donderdag een sportieve dag bij Kollumeroord georganiseerd. Het thema samenwerken stond hierbij centraal.  Er kwamen veel leuke onderdelen aan bod, zoals vuur maken, boogschieten, kanoën, survivallen, GPS lopen en nog veel meer. Het was een zeer geslaagde dag! 

Op de vrijdag hadden brugklassers les volgens rooster en was er een theatervoorstelling.

De introductieweek van dit nieuwe schooljaar was opnieuw een geslaagde week. We zijn erg trots op en blij met onze nieuwe groep brugklassers. Ze zijn ontzettend enthousiast en dat maakte deze week tot een groot succes!

We wensen onze eerstejaars leerlingen een heel fijn schooljaar toe.

De introductiecommissie

Dilys Vlieger, Ljibbe Kuipers en  Doetina Schoonewille