<

Telefoontassen in de klas

Buitenpost, 10 februari 2017

“We hopen met dit systeem te bevorderen dat de leerlingen meer rust ervaren in de les en dat ze zich beter kunnen concentreren.”

Sinds ruim een week hangt in elk lokaal van het Lauwers College Buitenpost een zogenaamde ‘telefoontas’. Het is een eenvoudig opbergsysteem met dertig genummerde vakjes. De leerlingen doen bij het binnenkomen van het lokaal de telefoon in de telefoontas. Iedere leerling gebruikt (in principe) in elk lokaal hetzelfde nummer, namelijk het nummer dat overeenkomt met de positie op de klassenlijst in SOM. De telefoon moet zijn uitgeschakeld of in de vliegtuigmodus staan. Aan het einde van de les wordt de telefoon weer door de leerling uit de tas gehaald.

We hopen met dit systeem te bevorderen dat de leerlingen meer rust ervaren in de les en dat ze zich beter kunnen concentreren. Een trilling van de telefoon tijdens de les of een piepje of pop-up vanwege een bericht zorgen er voor dat de leerling onrustig wordt. Het ongevraagd gebruik maken van de telefoon leidt vaak tot irritatie en onrust. Soms gebruikt een leerling de telefoon om te spieken bij een toets. Uiteraard is ook dat niet wenselijk.

We hopen met het in gebruik nemen van de telefoontas ook het misbruik maken van sociale media te verminderen. De laatste tijd komt het bijvoorbeeld voor dat leerlingen ‘live-streamen’. Leerlingen plaatsen tijdens de les lesactiviteiten, medeleerlingen en docenten live op internet. Dat is in strijd met de wet en wij vinden dit soort activiteiten als school onacceptabel.

Mocht de docent in bepaalde lessituaties besluiten dat de telefoon functioneel mag worden ingezet, dan geeft de docent de opdracht om de telefoon uit de telefoontas te halen.

Het is voor de leerlingen eerst wel wennen. De telefoon in de telefoontas stoppen wordt door sommige leerlingen zelfs als een soort straf ervaren. Dat is onze bedoeling niet. In korte tijd is de telefoontas in veel scholen voor voortgezet onderwijs ingevoerd. Na een korte tijd van ‘weerstand’ zijn de ervaringen met de telefoontas heel goed.

We hopen met dit systeem een flink aantal problemen te voorkomen. Zowel preventief als reactief zullen we moeten blijven zoeken naar het veilig en verantwoord omgaan met alle vormen van ICT. De communicatie met leerlingen, maar ook met u als ouders, zal daarin heel belangrijk zijn.

Locatieleiding Lauwers College Buitenpost.