<

Technologie & Toepassing

Buitenpost, 7 oktober 2021

Techniekonderwijs krijgt impuls.

Momenteel is het mavo-team druk met de invoering van een nieuw praktijkgericht vak. In dit spiksplinternieuwe vak genaamd Technologie & Toepassing (T&T), is het de bedoeling dat leerlingen van de mavo levensechte opdrachten krijgen voorgeschoteld. Bij T&T gaat de leerling naast het theoretisch leren meer praktisch en creatief aan de slag met pakkende opdrachten vanuit bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor volgt de leerling niet alleen lessen binnen de muren van de school maar ook daarbuiten in de vorm van bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek. Het is de bedoeling dat de leerlingen met behulp van moderne technologie tot concrete oplossingen komen die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Bij slimme technologie moet je o.a. denken aan 3D printen, robotica, lasersnijders en drones.

Naast de technische vaardigheden leren de leerlingen binnen het vak samenwerken, plannen, onderzoeken, oplossingsgericht denken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas bij vervolgopleidingen en ook later op de arbeidsmarkt. T&T omvat de volle breedte van technologie en de toepassing daarvan op allerhande terreinen zoals gezondheid, zorg, economie, energie, handel, voeding, transport, wetenschap, design en nog veel meer.

De invoering van T&T maakt onderdeel uit van het project Sterk Techniekonderwijs (STO), dat begin 2020 van start ging in Noordoost-Friesland. Het techniekonderwijs moet met het project een flinke impuls krijgen. De inzet van STO is om de jeugd (weer) enthousiast te maken voor technische opleidingen én verbindingen te maken tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Onze school loopt vooruit op de toekomstige wettelijke plicht om een praktijkgericht vak aan te bieden als examenvak in de bovenbouw van de mavo per augustus 2024. Naast T&T wordt door het mavoteam onderzocht, welk praktijkgericht vak er meer kan worden aangeboden in de bovenbouw mavo.

Momenteel doen een kleine 20 leerlingen uit de 2e klas mavo mee met een scholenchallenges genaamd  ''Kick- off T&T''. In deze pilot gaan alle scholen - PJ Dalton, Dockinga, Nordwin (nu Aeres) en het Lauwers College -  competitief aan de slag met een viertal opdrachten. Hiermee kunnen ze een mooie prijs in de wacht slepen, namelijk een drone. In de jury zitten ook mbo-leerlingen. Hiervoor is bewust gekozen; een doorgaande leerlijn vmbo-mbo bewerkstelligen, behoort eveneens tot de doelstellingen van het project STO. Bij de scholenchallenge  die op woensdagmiddag 27 oktober met een presentatiemarkt wordt afgerond, staan opdrachten uit de diverse werelden van de techniek op het programma. Deze vier bètawerelden zijn Mens & Gezondheid; Energie, Water & Veiligheid; Wonen, Werken & Verkeer en Ontwerp, Productie & Wereldhandel. De werkgroep T&T die deze pilot organiseert, hoopt hiervan te leren. Vallen de opdrachten goed bij de leerlingen of zijn ze te moeilijk, etc. Het is een compleet nieuw vak dus er zal goed geëvalueerd worden.

Door de diversiteit van het vak kunnen we verschillende populaties bedienen op hun interesses. De combinatie van technologie en techniek spreekt kinderen aan, ook meisjes. Zij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in life science. En de tijd waarin techniek werd geassocieerd met vieze handen, is echt passé.