<

Scholieren als ‘échte pro’s’ live in de ether

Buitenpost, 8 juli 2019

It is skitterjend om mei te meitsjen.” Zittend aan de desk van de mobiele studio van Omrop Fryslân glunderen leerlingen van het Lauwers College van oor tot oor. De medewerkers van de Omrop stralen eveneens volop. ,,Dit is geweldich. It binne échte pro’s.”

Met het programma ‘De middei fan Fryslân’ streek de provinciale omroep donderdagmiddag neer in de zitkuil van het Lauwers College in Buitenpost. Met een compleet team, inclusief verslaggever en cameraman, werd vanuit het schoolgebouw aan De Hoefslag een drie uur durende live-uitzending verzorgd. Deze was te volgen op radio, tv en online.

In het programma stond de Cultuurweek van het Lauwers College centraal. Aan ‘De middei fan Fryslân’ verleenden vijftien leerlingen van het Lauwers College hun medewerking. Zij namen allerlei taken op zich die bij het maken van een live-uitzending komen kijken. En dat zijn er nogal wat, zo ervoeren de scholieren. ,,It is mear dan allinne mar prate en plaatsjes draaie.”

De leerlingen, die drie dagen eerder een workshop radio-maken hadden gekregen van het presentatieduo Femke de Walle en Margaretha Bijleveld, vervulden met verve gepassioneerd de diverse rollen. ,,Se wiene hiel enthûsjast en ha echt meiholpen en meitocht. It wie fantastysk”, aldus De Walle. ,,Wy ha trije top-oeren hân.”

Bij de workshop hadden de leerlingen de opdracht gekregen om interviews te maken voor de uitzending. Daarbij stonden de Friese taal, - cultuur en - gebruiken centraal. Een compilatie van de gesprekken van de scholieren werd in het laatste uur als reportage uitgezonden. Het flitsende item leverde tal van positieve reacties op. ,,It wie magistraal om dêr nei te harkjen.”

Het was de eerste keer dat ‘De middei fan Fryslân’ op locatie vanuit een school werd uitgezonden. ,,It is moai foar de Omrop en moai foar skoalle”, aldus initiator Meindert van der Schaaf over de kruisbestuiving voor beide partijen. Samen met Sytske van Assen en Agnes Busse zorgde Van der Schaaf voor de contacten met de Omrop. Dat de kinderen de durf toonden om live in de ether te gaan, vinden de LC-medewerkers lovenswaardig. ,,Dat doart lang net eltsenien”, weet Van Assen. ,,Der is wol wat lef foar nedich.”

In de Cultuurweek van het Lauwers College - traditioneel aan het einde van het cursusjaar - kunnen de leerlingen kiezen uit een grote verscheidenheid aan activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Het aanbod omvat ondertussen meer dan honderd workshops.

De Cultuurweek is een mooi initiatief, zo vertelde een moeder die bij de live-uitzending van de Omrop was. Volgens haar is de zelfontplooiing van de kinderen gebaat bij activiteiten los van de schoolbanken. ,,As se bûten de ‘comfortzone’ komme, kinne se sjen wêr’t de mooglikheden lizze. De Kultuerwike is in ferriking foar de learlingen.”

Dat de Omrop voor een live-uitzending op het Lauwers College langskwam, vond de moeder ook een ‘boppeslach’. ,,It is leuk om te sjen hoe enthûsjast de bern binne.” Dit genoegen werd alom door een ieder gedeeld. ,,Dit ferjitte se nea wer”, stelde Van der Schaaf over de ervaring voor de kinderen.

Voor Femke de Walle en Margaretha Bijleveld - beiden oud-leerlingen van het Lauwers College Buitenpost - vormde het radio-maken op De Hoefslag eveneens een prachtige belevenis. ,,Op dizze skoalle ha wy betocht wat wy letter dwaan woenen. It wie hiel bysûnder om werom te wêzen, mar wol hiel moai. Wy fûnen it echt in feest.