<

Scholenuitwisseling Buitenpost - Bochum (DE)

Buitenpost, 19 oktober 2017

De docenten Harm Sterenberg (Duits) en Rynette Leenstra (L.O.) zijn gestart met een pilot op het gebied van internationalisering. Al in 2014 kwam de bestuurder van het Lauwers College, dhr. Janze, tijdens een conferentie in contact met dhr. Armin Eberhardt van de Matthias-Claudius-Schule uit het Duitse Bochum.

Vanaf die tijd ontstond er meer contact en zijn er plannen gemaakt om een structurele uitwisseling tussen beide scholen op te gaan zetten. Met als resultaat dat een klein groepje tweedeklas leerlingen uit havo en/of vwo van 6 t/m 10 november 2017 een bezoek aan Bochum brengt. De bedoeling van dit verblijf is om actief deel te nemen aan het dagelijks gezins- en schoolleven van een leeftijdsgenoot.

Op het moment van schrijven is de aanmelding en selectie van leerlingen in volle gang. De geselecteerde leerlingen zullen onder leiding van beide docenten zich voorbereiden op de uitwisseling.

In het voorjaar van 2018 zal een groepje leerlingen uit Bochum een tegenbezoek aan Buitenpost brengen. Deze pilot wordt opgezet in de hoop en verwachting dat deze uitwisseling een vaste plaats krijgt in het curriculum.

Via de website, Facebook en nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van deze uitwisseling.