<

Scholenmarkt Campus Kollum een groot succes!

Kollum, 15 november 2019

Er breekt een spannende tijd aan voor de vierdeklassers. Voor maart 2020 maken zij een keuze naar welke nieuwe school zij gaan; wordt het de havo of het mbo, en welke opleiding wordt het dan?

Donderdag 14 november  waren er ongeveer dertig decanen van de vervolgopleidingen van o.a. de Friese Poort, het Friesland College, het Alfa College en het Nordwin College op de Campus Kollum aanwezig om te vertellen over hun opleiding.

Alle vierdeklassers vmbo van het Lauwers College, Piter Jelles Impulse en VO Singelland Surhuisterveen hebben de mogelijkheid gekregen om tijdens drie voorlichtingsrondes al hun vragen te stellen over de opleidingen. De leerlingen verwerken de antwoorden op hun vragen in een verslag dat onderdeel is van het verplichte portfolio dat ze moeten meenemen naar de intakegesprekken op het mbo om aangenomen te worden op de opleiding van hun keuze.

Voordat de definitieve keuze gemaakt moet worden, hebben de leerlingen eerst nog de mogelijkheid om de open dagen van het mbo en de havo in november en januari te bezoeken of om een dag mee te lopen binnen het mbo tijdens de zogeheten meeloopdagen.