<

Rookvrij schoolterrein

Buitenpost, 9 oktober 2019

Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn alle scholen verplicht hun schoolterrein rookvrij te hebben. Het Lauwers College heeft ervoor gekozen dit al met ingang van schooljaar 2019-2020 in te voeren.

Aan de gevel bij de hoofdingang hangt een bord ‘Rookvrij schoolterrein’ om dit zichtbaar te maken.

Met het rookvrije schoolterrein willen we roken ontmoedigen en zo bijdragen aan een goede gezondheid van onze leerlingen en docenten. In dit kader wordt per 1 november 2019 in de eerste en tweede klassen gestart met de Smokefree Challenge, waarin leerlingen in een landelijke actie worden uitgedaagd een half jaar niet te (beginnen met) roken. Het is de bedoeling dat niet-roken de groepsnorm wordt en de leerlingen daardoor gesterkt worden van sigaretten af te blijven.

In samenwerking met de GGD en VNN is het mogelijk ondersteuning te krijgen bij het eventueel stoppen met roken in een training met een stoppen-met-rokencoach. Dit aanbod geldt ook voor ouders, die hun kind(eren) het goede voorbeeld willen geven door niet te roken. Een stoppen-met-rokencoach wordt normaalgesproken via de zorgverzekering bekostigd en gaat van het eigen risico af. VNN is echter bezig met een pilot om bij ons op school ook ouders en docenten te betrekken en neemt daarom deze kosten voor zijn rekening. Wij hopen hiermee een aantal ouders te motiveren de uitdaging aan te gaan om te stoppen met roken. Aanmelden voor deze pilot kan bij m.vanderveen@vnn.nl .