<

PWS van Douwinja Rinkema maakt veel indruk

Buitenpost, 19 april 2016

In de bijlage “Topwerkstukken” van de Leeuwarder Courant die op 30 maart jl. uitkwam stond een mooi artikel met foto van Douwinja Rinkema, leerlinge van Vwo 6. De scholiere van het Lauwers College Buitenpost was met haar PWS “De kracht van een glimlach- leven met een schisis” genomineerd voor deze competitie.

Tijdens de presentatie-avond (dinsdag 12 april)  in het gebouw van de Leeuwarder Courant was ze één van de veertien genomineerden die in drie minuten haar PWS onder de aandacht mocht brengen. Er ging een rilling door het publiek bij de vertoning van een filmpje waarin Douwinja in een halve minuut liet zien hoe ze eruit zag vanaf haar geboorte tot en met nu. In een ijzersterke presentatie vertelde ze het publiek vervolgens over de inhoud van haar PWS.

De ingezonden PWS’en waren van een hoog niveau als ook de presentaties daarvan. Helaas won Douwinja net niet, maar kreeg wel een eervolle vermelding en complimenten van de jury. De reacties die Douwinja na afloop van de presentatieavond kreeg vanuit allerlei mensen uit het publiek waren ontroerend en hartverwarmend. Dat Douwinja’s PWS in den lande goed is ontvangen blijkt o.a.  uit het feit dat zowel het UMCG als het MCL contact met haar hebben opgenomen. Afgelopen vrijdag 15 april mocht Douwinja haar PWS aanbieden aan het schisisteam in het UMCG.

Met het schrijven van het PWS heeft Douwinja niet alleen onderzoek gedaan naar wat er allemaal gebeurt in de ruim achttien jaar dat ze aan haar schisis is geholpen. Tevens heeft ze bekendheid willen geven aan het fenomeen schisis als ook haar eigen medische dossier willen afsluiten.