<

PWS-presentatieavond havo 5 en vwo 6

Buitenpost, 18 maart 2019

Donderdagavond 14 maart jongstleden vond de PWS-presentatieavond plaats voor de examenkandidaten van havo 5 en vwo 6 (de afkorting PWS staat voor profielwerkstuk).

Het PWS is een verplicht onderdeel van het eindexamen, opgesteld vanuit het ministerie voor onderwijs, cultuur en wetenschap.

De eindexamenkandidaten hebben, meestal in tweetallen, onder leiding van een docent gedurende minimaal een half jaar gewerkt aan dit werkstuk. Het PWS is een meesterproef waarbij geleerde vaardigheden in praktijk worden gebracht. Opstellen van hoofdvragen en deelvragen, onderzoek doen en informatie verzamelen, zelfstandig werken, samenwerken, werken met deadlines en het uiteindelijke product zijn onderdelen waarop beoordelingen worden gegeven. De afsluiting, het presenteren van het PWS, is dan de laatste stap.

Gedurende de gehele avond waren er veel bezoekers die zich door de hele school konden laten voorlichten over zeer uiteenlopende PWS’en.

In totaal waren er 67 verschillende PWS-onderwerpen. Een kleine greep uit de onderwerpen: Circulaire Economie, De VAR, Alcoholreclame, Fascisme in het Europa van de 20ste eeuw, Redenen voor spijbelgedrag en verschillen in spijbelgedrag tussen Friesland en de Randstad, Emancipatie: nodig of overbodig?,  Klimaatverandering in Nederland en Upcycling.

Een aantal PWS’en dingt nog mee in een aantal (landelijke) wedstrijden.

Een veel gehoorde reactie van de eindexamenkandidaten was: “Ik had niet gedacht dat ik het presenteren van mijn PWS zo leuk zou vinden.” Een ieder kan terugkijken op een geslaagde avond met veel belangstelling.