<

PWS-presentatieavond een groot succes

Buitenpost, 8 maart 2024

Foto v.l.n.r.: Winnaars vwo - Marije Schat en Jildou van der Meer met jurylid Wietske Poelman

Gisteravond presenteerden alle havo- en vwo-examenleerlingen van Lauwers College Buitenpost hun profielwerkstuk (PWS) aan een deskundige jury, bestaande uit fractielid Wietske Poelman van de FNP (Fryske Nationale Partij), journalisten Lisa Teakema en Demi Hoekstra van RTV NOF, studenten van NHL Stenden, Van Hall Larenstein en Rijksuniversiteit Groningen en Sjouke Visser – directeur van het Lauwers College in Buitenpost. Dit gebeurde middels een walk-through door de school.

Spannende tijd

De tijd van het profielwerkstuk is voor vele examenleerlingen erg spannend; het is immers een verplicht onderdeel van hun eindexamen. Onder begeleiding van docenten hebben de havo- en vwo-leerlingen van het Lauwers College in Buitenpost dit schooljaar hard gewerkt aan zeer uiteenlopende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen ‘pink-tax’ (bestaat deze speciale prijsverhoging voor vrouwen echt?), een pws over ‘kunnen we in Nederland samen leven met de wolf’ of een onderzoek dat twee leerlingen hielden onder cliënten van de Voedselbank Achtkarspelen. Maar ook onderwerpen als ‘menstruatie’ en ‘de invloed van vapen’ kwamen voorbij.

Veel belangstelling

Van 19.30 tot 21.30 uur vonden er doorlopend presentaties door het hele schoolgebouw plaats. Daarbij haalden de leerlingen alles uit de kast om de bezoekers over hun onderwerp te vertellen. Er werd bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de aankleding van de stands en er werd veel interactie gezocht met het publiek. Een groepje leerlingen deelde bijvoorbeeld kaartjes uit met een oproep om een zitting van een nagebootste rechtbank bij te wonen, er was een leerling die twee gedresseerde kippen meebracht naar haar presentatie en bij veel stands kon men deelnemen aan een quiz, iets proeven of een mening geven. De avond werd druk bezocht door belangstellenden, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes.

Externe jury

De presentaties werden beoordeeld door twee externe jury’s, die later op de avond de twee beste profielwerkstukken van het Lauwers College selecteerden: één van de havo en één van het vwo. De havo-jury bestond uit studenten van NHL Stenden en Van Hall Larenstein, lokale politicus Tjibbe Brinkman (FNP) en journaliste Lisa Teakema van RTV NOF. Hier kwam het pws over ‘Menstruatie’ van Leanne Bosma en Rebecca van Kammen het beste uit de bus. Vooral de open benadering van dit onderwerp, wat soms nog een taboe is, sprak de jury erg aan. De jury hoopt dat de adviezen van Leanne en Rebecca – om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken – over worden genomen door professionals, bijvoorbeeld in het onderwijs.

De vwo-jury bestond uit studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, lokale politica Wietske Poelman en journaliste Demi Hoekstra van RTV NOF. Deze jury selecteerde het pws van Jildou van der Meer en Marije Schat met als onderwerp ‘de Voedselbank Achtkarspelen’. De jury was onder de indruk van de aanpak van deze leerlingen. Jildou en Marije interviewden 16 cliënten van Voedselbank Achtkarspelen om de voedselbank meer inzicht te verschaffen in of het haar doelstelling bereikt met deze vorm van voedselhulp. Een opvallend profielwerkstuk omdat er heel vaak over deze mensen wordt gesproken en niet mét deze mensen. Het onderzoek levert de Voedselbank verrassende inzichten op, zoals het feit dat de hulp meer mensen bereikt dan gedacht. Bijvoorbeeld omdat voedselpakketten ook onderling worden doorgegeven aan mensen die dit wel kunnen gebruiken, maar vanuit schaamte/onbekendheid zelf niet naar de voedselbank gaan. Een steuntje in de rug voor de vrijwilligers van deze organisatie.

Er wordt in Buitenpost teruggekeken op een succesvolle presentatieavond.

Foto v.l.n.r.: Winnaars havo - Rebecca van Kammen en Leanne Bosma

Sfeerimpressie