<

PWS-presentatieavond havo 5 en vwo 6 een groot succes!

Buitenpost, 20 april 2018

Woensdagavond 28 maart jl. vond de presentaties van de profielwerkstukken (PWS) van de examenleerlingen havo en vwo plaats.

De examenleerlingen van dit schooljaar, 124 havo- en 46 vwo-leerlingen, hadden onder leiding van vele docenten aan zeer uiteenlopende onderwerpen en thema’s gewerkt: 78 onderwerpen in totaal. Na de centrale opening konden de aanwezige ouders, vrienden en andere geïnteresseerden in de lokalen de presentaties bijwonen.

Met deze presentaties komt er voor de examenleerlingen een eind aan het proces van het profielwerkstuk. In het proces van het profielwerkstuk worden er verschillende fases en onderdelen becijferd. Het eindcijfer voor het PWS telt mee in het combinatiecijfer voor het eindexamen.

Van twee profielwerkstukken is al bekend dat ze doorgedrongen zijn tot de finales van de PWS Top Talentcompetitie van de Leeuwarder Courant. Het betreft het PWS van havo5-leerlingen Marije Talma en Ian Postma over ‘Het leervermogen van kippen’. En het PWS van vwo6-leerlingen Sura Yacoub, Kristyn van der Veen en Joline Dijkstra over ‘Triest door terreur?’. Op 13 april is de PWS-bijlage bij de Leeuwarder Courant verschenen waarin aandacht besteed werd aan deze werkstukken.

Via de website van de Leeuwarder Courant kan er op deze werkstukken gestemd worden. Na het sluiten van deze stemming zullen deze leerlingen hun PWS gaan presenteren tijdens de PWS-avond van de Leeuwarder Courant waarin ze kunnen meedingen naar een mooie geldprijs.