<

Profielwerkstuk in de examenklassen van start

Buitenpost, 14 oktober 2019

De leerlingen in de examenklassen hebben een start gemaakt met hun profielwerkstuk.

Een profielwerkstuk is een opdracht waarin er in groepjes van 2 of 3 leerlingen onderzoek gedaan wordt naar een door de leerlingen zelf aangedragen onderwerp. Dit is altijd een onderwerp dat te maken heeft met een of meerdere vakken uit het profiel van de leerling.

Dat leerlingen hier heel creatief in zijn, blijkt elk jaar weer. De meest uiteenlopende onderwerpen komen naar voren. Zomaar even een greep uit de diverse profielwerkstukken:  “vulkanisme”, “dyslexie”, “verveling”, “de invloed van visserij op biodiversiteit” en “massamoordenaars”. Sommige onderwerpen zijn ook heel actueel. Bijvoorbeeld “het verschil tussen generatie X en Z met het oog op telefoongebruik”, “de invloed van influencers op het koopgedrag van jongeren” en niet te vergeten de nodige onderwerpen die te maken hebben met voetbal.

Elk groepje wordt begeleid door een docent. De docent zorgt dat het proces van onderzoek goed doorlopen wordt. Hij/zij geeft tips en richting, kan de leerlingen voorzien van informatie en geeft ook cijfers voor het proces en het eindresultaat. Deze cijfers zijn belangrijk. Zeker op havo en vwo, want hier telt het cijfer mee voor het examen.
Maar niet alleen het cijfer is belangrijk. Uit het vervolgonderwijs komen geluiden dat studenten de nodige moeite hebben met het doen van onderzoek en zaken die hiermee te maken hebben. De vaardigheden die aan bod komen bij het profielwerkstuk blijken erg belangrijk te zijn in het vervolgonderwijs. En dan gaat het niet alleen over het doen van onderzoek, maar ook over het leggen van externe contacten, plannen en samenwerken. Belangrijke onderdelen waaraan we als school middels het profielwerkstuk de nodige aandacht besteden.