<

projectweek vwo 3

Buitenpost, 18 juli 2017

In de week van 3 t/m 6 juli namen de leerlingen van vwo 3 deel aan een project over het ontstaan en de vroegere bewoning van de Noordelijke Friese Wouden. In de vorm van verschillende activiteiten binnen en buiten de school maakten zij zo kennis met de geschiedenis van de eigen omgeving.

Op maandag werd de projectweek geopend met een lezing. Jeroen Wiersma, werkzaam bij de master Landschapsgeschiedenis van de RUG, vertelde in vogelvlucht hoe het landschap van de Noordelijke Friese Wouden zich in duizenden jaren heeft ontwikkeld, hoe de eerste mensen een bestaan wisten op te bouwen in een natuurlijke omgeving die steeds weer veranderde en waar onderzoekers mee te maken krijgen als zij de geschiedenis van het landschap bestuderen.

’s Middags formuleerden de leerlingen in projectgroepen een eigen onderzoeksvraag, waar zij deze week informatie over verzamelden.

Dinsdagochtend gingen de leerlingen met de bus naar het Drents Museum in Assen. Tijdens het programma “ IIskoud, steengoed en ijzersterk” maakten de leerlingen kennis met de levenswijze van de mensen die vroeger in het noorden van ons land leefden en onderzochten ze zelf voorwerpen uit het verleden.

’s Middags verzamelden de leerlingen op school verdere informatie voor hun onderzoek.

Woensdagochtend vertelde de heer Haije Veenstra, archeoloog bij Onderzoeksbureau RAAP en vader van onze leerling Willem Veenstra uit vwo 3, in het IJstijdenmuseum over waar je allemaal mee te maken krijgt als er archeologisch onderzoek gedaan moet worden op een locatie. In een uitgebreide rondleiding door het IJstijdenmuseum konden de leerlingen zich vervolgens nog verder inleveren in het bestaan van de mensen die vroeger in de Noordelijke Friese Wouden leefden.

Woensdagmiddag gingen de leerlingen op pad met de grondboor. Op verschillende locaties in de omgeving werden grondsoorten en grondlagen nader bestudeerd. Op donderdag verwerkten de leerlingen alle informatie in een GIS, een geografisch informatie systeem. Dit resulteerde in een aantal digitale presentaties in het programma Story Maps.

Bekijk de foto's op onze Facebookpagina

Een selectie van de resultaten van het project:

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a2d386e685be42f191d09668d7390580

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b87d8f639f2840099e34282604b61d00

https://arcg.is/18ujeH

http://arcg.is/0qn91G

http://arcg.is/2sJlk40

https://arcg.is/09q5r8