<

Project Kroonluchter

Buitenpost, 20 februari 2018

Hè, wat staat daar nou in de hal? Deze kroonluchter blijft de komende weken staan in de hal. De reden hiervoor is dat we met een aantal leerlingen van de derde klassen havo eenzelfde soort kroonluchter gaan maken. De afgelopen weken zijn alle derde klassen in groepjes bezig geweest met een vormonderzoek en het maken van een maquettes. Per klas zullen er twee groepjes worden uitgekozen om hun eigen ontwerp in het groot te gaan maken.

Dit project heeft te maken met een evenement in ‘Keningsmiel-Veenklooster’. Jack Kazemier (eigenaar van Nr.17) is de samenwerking aangegaan met Culturele Hoofdstad 2018. Maar nu ook met het Lauwers College vanuit het vak beeldende vorming. Tijdens dit evenement zullen alle kroonluchters hangen boven de weg in de Veenklooster.

Wordt vervolgd …

Nicole Davenpoort, Berber de Vries en Berber Dijkstra