<

Profielwerkstukken versie 2.021

Buitenpost, 5 oktober 2020

Inmiddels zijn de examenkandidaten van het Lauwers College volop aan de slag met hun profielwerkstuk. Op 18 september j.l. zijn alle plannen van aanpak ingeleverd en daarmee is de eerste belangrijke hobbel genomen in het hele onderzoeksproces. Een proces dat prachtige onderzoeken zal opleveren over diverse onderwerpen, met als hoogtepunt de presentatie-avond op 11 maart 2021.

De huidige examenkandidaten zijn dit proces gestart met het bijwonen van de presentatie-avond van de leerlingen die vorig schooljaar hun profielwerkstuk deden, op 5 maart 2020. Toen na deze avond vrij snel de lockdown intrad, gooide dat roet in het eten van de reguliere voorbereiding. Inspirerende workshops en andere bijeenkomsten rond het doen van onderzoek konden helaas geen doorgang vinden. Niet alleen maakte dat dat de huidige examenkandidaten een extra tandje bij moeten zetten om het proces van onderzoek doen goed te laten verlopen, ook van de begeleiders, de docenten, vergt dit extra inzet.

Op 8 september hebben tijdens de profielwerkstuk werkmiddag begeleiders en leerlingen hun beste beentje voor gezet om de onderzoeken zo goed mogelijk te laten starten.

Komend half jaar zullen onze examentoppers intensief bezig zijn met het onderwerp dat ze zelf gekozen hebben, dat hen echt interesseert en waar ze ongetwijfeld geweldige uitspraken over zullen doen. Wat die uitspraken precies zullen zijn, dat zullen we op 11 maart weten. Onderwerpen als: Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen een bedrijf; Lachgas; Fomo; Hoe schrijf je een kinderboek, zullen komende maanden bijzondere resultaten opleveren.

In het schooljaar 2019-2020 waren er maar liefst vier groepjes van het Lauwers College Buitenpost genomineerd voor een prijs voor profielwerkstukken van de RUG. Dit was een extreem goed resultaat, maar dat neemt niet weg dat we nu niet ook voor optimale prestaties gaan. Begeleiders, leerlingen en coördinatoren zullen in ieder geval streven naar zo goed mogelijke profielwerkstukken. We zijn sowieso trots op onze leerlingen, we weten ten slotte wat ze in huis hebben.

11 maart 2021. Be there.