<

Prima examenresultaten

Lauwers College, 2 juli 2018

Het Lauwers College heeft weer bovengemiddeld gescoord bij de examens. Zeven van de negen opleidingen van de christelijke scholengemeenschap lieten een slagingspercentage van honderd of bijna honderd zien.

Net als in 2016 en 2017 haalden op de locatie Grijpskerk  - met de vmbo-niveaus basis, kader en theoretische leerweg - alle leerlingen hun diploma. Op de vestiging in Kollum was bij de leerweg vmbo-basis sprake van een honderd-procent-score.

Bij de opleidingen vmbo-kader en vmbo-tl bedroegen de scores in Kollum respectievelijk 97 - en 88 procent. Beide richtingen zaten dichtbij de maximale score; per niveau haalde welgeteld één leerling uiteindelijk de eindstreep niet.

Op de locatie Buitenpost van het Lauwers College lieten zowel vmbo-tl als vwo met 96 procent een meer dan voortreffelijk resultaat zien. Van de havo-leerlingen haalde 81 procent het examen. Die score beweegt zich rond het landelijk gemiddelde.

Voor het derde achtereenvolgende jaar slaagden alle leerlingen van het Lauwers College in Grijpskerk voor hun examen. “We hadden het niet verwacht en tóch is het weer gelukt”, vertelt coördinator Harold Wever. Dat iedereen met een diploma van school gaat, is volgens Wever de verdienste van het collectief. “We doen het met z’n allen; leerlingen, docenten, maar ook de ouders. Het is de gouden driehoek.”

Dat er bij de jongste examens opnieuw een maximale score uit de bus is gerold, kan ook worden beschouwd als een beloning voor het maatwerk dat de school levert, aldus Wever. “We doen ons uiterste best om leerlingen persoonlijk goed te begeleiden en we weten hen te motiveren”, stelt de trotse coördinator die uiteraard uitermate content is met de gang van zaken. “Het is prachtig. Maar het zijn vooral de ouders die het heel mooi vinden.”

Een goede persoonlijke benadering is ook bij de locatie Kollum van het Lauwers College een belangrijke reden van de ‘fantastische’ examenscores, aldus teamlocatieleider Jannie de Vries. Bij alle drie de leerniveaus slaagden er in totaal slechts twee leerlingen niet in om het diploma te bemachtigen.

In de kinderen die herexamen moesten doen, staken de docenten veel tijd en energie om hen alsnog het diploma te laten halen. Al die inspanningen wierpen hun vruchten af. “Heel vaak verrassen de leerlingen ons weer in positieve zin. Dat is geweldig”, glundert De Vries.

Lysbeth Brouwer, teamleider havo op het Lauwers College in Buitenpost, zag eveneens dat de trainingen voor de herkansers resultaat hadden. “We zijn zeer tevreden. De scores van 96 procent voor vmbo-tl en vwo zijn écht heel mooi.” Bij de havo was het resultaat ietwat tegenvallend, zo erkent Brouwer.

In 2016 en 2017 bedroegen de slagingspercentages voor havo respectievelijk 93 en 91 procent. Daarbij valt het jongste resultaat met een percentage van 81 uit de toon. “We gaan de factoren bekijken die hierbij een rol hebben gespeeld”, aldus Brouwer. “In de afgelopen jaren hoorden we in het Noorden bij de beste scholen qua havo. Dat blijven we nastreven.”

Directeur-bestuurder Gerard Janze van het Lauwers College is tevreden met de examenscores. “Het ziet er weer buitengewoon goed uit.” Janze bespeurt een consolidatie in de resultaten. “We blijven stabiel op een goed niveau. Deze onderwijskwaliteit, waar we de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd hebben, willen we vasthouden. Daar gaan we met z’n allen voor.”