<

Presenteren kun je leren

Buitenpost, 25 januari 2018

Presenteren kun je leren en op een leuke manier! Dat is wel gebleken uit de workshop presentatievaardigheden die maandag 15 januari door de Vecon Business School werd georganiseerd voor 16 Havo4- en VWO4-leerlingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat presentatievaardigheden een belangrijke voorspeller zijn voor een succesvolle (zakelijke) carrière.

De workshop, die verzorgd werd door twee studentes van de opleiding Communicatie van de NHL-Stenden Hogeschool in Leeuwarden, bestond uit een afwisselend programma van korte theoretische instructies en praktische oefeningen. De leerlingen kregen niet alleen opdrachten waarin ze de instructies zo goed mogelijk moesten proberen op te volgen, maar ook opdrachten waarbij ze dat juist zo veel mogelijk niet moesten doen. Hierdoor konden de leerlingen goed het verschil in kwaliteit van presenteren ervaren.

In de workshop was vooral aandacht voor het pitchen. Pitchen is iemand ergens van overtuigen of iets verkopen in een heel korte tijd van maximaal 5 minuten. Daarbij gaat het vaak om iets uit te stralen wat iemand anders niet heeft, ofwel: waarin ben je uniek? Goed kunnen pitchen is belangrijk als je later een eigen bedrijf hebt en/of een product moet aanprijzen.

Een aantal belangrijke tips die de leerlingen uit de workshop hebben meegekregen zijn: begin met een ijsbreker, waardoor het publiek de aandacht er direct goed bij heeft, sluit de presentatie goed af, waardoor de presentatie beter wordt onthouden, kom snel tot de kern van je verhaal, gebruik korte en actieve zinnen, denk aan de non-verbale communicatie (let op je houding en gebruik je handen), gebruik eventueel kleine kaartjes met aandachtspunten, gebruik je eigen stem en wees jezelf. Verder werden tips gegeven hoe een goede Power Point de presentatie kan ondersteunen.

Uit de korte presentaties die door de leerlingen zelf werden gegeven, bleek heel duidelijk dat dia’s met een aantal steekwoorden beter werkten dan dia’s met heel veel tekst of maar 1 woord. Ook het gebruik van afbeeldingen werkt goed, maar het aantal afbeeldingen moet wel beperkt blijven. Tot slot merkten de workshopleidsters nog op: presenteren is een kwestie van oefenen en het wordt echt steeds gemakkelijker.