<

Pinksterviering 2016

Buitenpost, 13 april 2016

Locatie Buitenpost viert dit jaar op woensdag 11 mei het Pinksterfeest. Een groep betrokken docenten van onze locatie, tezamen met een groepje leerlingen uit diverse leerjaren, hebben de koppen bij elkaar gestoken rondom het Pinksterthema. Hoe geef je anno 2016 als Christelijke school vorm aan dit feest? In hoeverre mag worden verwacht dat onze leerlingen op de hoogte zijn van de inhoud van Pinksteren?

Dit als uitgangspunt genomen heeft het volgende opgeleverd: In drie plenaire bijeenkomsten gaan we op die woensdagmorgen de confrontatie aan met onze moderne samenleving. In hoeverre kan de Pinksterboodschap daarin van toegevoegde waarde zijn? Niet alleen de traditie komt aan bod, ook hopen we de vertaalslag naar het heden toe te kunnen maken. Dit doen we door middel van muziek, gefilmde interviews en verhalen. Voor een versnapering onder de ‘dienst’ wordt gezorgd.

Met elkaar het Pinksterfeest vieren en de Pinksterboodschap beleven, moet ons als school een rijk gevoel kunnen geven!

Groet van de Pinkstergroep,

Anne Gosse Damstra, Felicia Bosma, Marjolein de Goede, Marijke Kuipers, Douwe Holwerda en Jan van de Wal