<

Ouders krijgen eigen account voor SOMtoday

Lauwers College, 16 november 2017

Gisteren hebben we de ouders van onze leerlingen per mail geïnformeerd over een wijziging in SOMtoday. De inhoud van deze mail wordt hieronder weergegeven. Deze mail is alleen gestuurd naar ouders van wie wij een geldig e-mailadres hebben gekregen.

Hebt u deze mail niet gehad, maar wilt u wel een eigen account voor SOMtoday? Laat ons dan weten op welk mailadres wij u kunnen bereiken. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier op onze website https://www.lauwerscollege.nl/groep-8/ouders/ik-wil-mijn-e-mailadres-wijzigen of contact opnemen met de administratie op de school van uw kind(eren).

Ons mailbericht:

Om te volgen hoe uw kind het doet op school kunt u inloggen in SOMtoday, ons leerlinginformatiesysteem. Tot nu toe moest u daarvoor het account van uw kind gebruiken. Vooral voor ouders met meerdere kinderen op het Lauwers College is dat niet heel praktisch, omdat er dan voor ieder kind apart ingelogd moet worden.

Eigen ouderaccount

Veel ouders hebben dan ook gevraagd om een eigen ouderaccount voor SOMtoday. Hier geven we graag gehoor aan. In de week van 20 november ontvangt u vanuit SOMtoday een mail met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Met dit persoonlijke account kunt u alle gegevens inzien die uw kind ook kan inzien, zoals huiswerk, roosters, cijfers, absentie en algemene berichten. Heeft u meer kinderen op het Lauwers College? Dan kunt u vanuit het startmenu de gegevens van elk kind selecteren en inzien.

Zorg voor het juiste mailadres

U ontvangt de mail met inloggegevens op het bij ons bekende mailadres – de mailbox waarin u dit bericht ook hebt ontvangen. Als dit niet het mailadres is dat u voor SOMtoday wilt gebruiken, kunt u een wijziging doorgeven via onze website https://www.lauwerscollege.nl/groep-8/ouders/ik-wil-mijn-e-mailadres-wijzigen of via de administratie op school.

Is uw kind 18 jaar of ouder?

Ook de ouders van meerderjarige leerlingen krijgen automatisch een eigen SOMtoday-account. Wettelijk gezien mag u dan echter niet zonder toestemming de gegevens van uw kind inzien. Om het account te activeren, moet uw kind daarom toestemming verlenen. Wij kunnen de blokkering dan voor u opheffen. Wordt uw kind binnenkort 18? Dan zal vanaf dat moment uw toegang tot SOMtoday automatisch worden geblokkeerd. Uw kind kan deze blokkering op school laten opheffen.

Wij hopen dat u vanaf volgende week veel gebruik zult maken van uw eigen account. Tot die tijd kunt u gewoon blijven inloggen met de gegevens van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Dhr. S. de Jong
Mevr. G. Dam